Certifikáty transparentnosti udelené za obdobie 2017 – 2023

2017

Prvých sedem firemných nadácií odkrylo všetky informácie o svojej činnosti

 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Slovenských elektrární
 • Nadačný fond Telekom

2018

Firemné nadácia a nadačné fondy sa správajú transparentne

 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Slovenských elektrární
 • Nadačný fond Telekom
 • Nadácia ZSE

2019

Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy

 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
 • nečlenské organizácie: Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu

2020

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov s novými členmi, vedením a certifikátmi transparentnosti 

 • Nadácia Markíza
 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantopiu (nečlen ASFIN)
 • Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
 • Nadačný fond Slovenských elektrárni pri Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

2021

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG udelila Certifikáty transparentnosti za rok 2020

 • Nadácia Televízie Markíza
 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadácia ESET
 • Nadácia Kia Slovakia
 • Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
 • Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu (nečlen ASFIN)

2022

Certifikát transparentnosti získalo 15 firemných nadácií a nadačných fondov 

 • Nadácia ESET
 • Férová nadácia
 • Nadácia KIA
 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Televízie Markíza
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Accenture
 • Nadačný fond dm drogerie markt
 • Nadačný fond Lidl
 • Nadačný fond Kaufland
 • Nadačný fond Slovenských elektrární
 • Nadačný fond Telekom

2023

Certifikáty transparentnosti dostalo 16 firemných nadácií a nadačných fondov

 • Nadácia ESET
 • Férová nadácia
 • Nadácia KIA
 • Nadácia Orange
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Televízie Markíza
 • Nadácia Tesco
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Accenture
 • Nadačný fond dm drogerie markt
 • Nadačný fond Lidl
 • Nadačný fond Kaufland
 • Nadačný fond Slovenských elektrární
 • Nadačný fond Telekom
 • ČSOB nadácia