Nadácia televízie Markíza

Televízia Markíza 

Televízia Markíza je súkromná komerčná televízia, ktorá na Slovensku vysiela od 31. augusta 1996. Okrem vysielania samotnej Markízy riadi aj televízne kanály DomaDajto a Markíza International. V zmysle zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ Markíza – Slovakia, s. r. o.,  poskytovateľom televíznej programovej služby TV Markíza a ďalších, ktoré samy seba nazývajú skupina Markíza.

Nadácia televízie Markíza

Nadácia Televízie Markíza sa strategicky zameriava na jednu cieľovú skupinu a to sú deti. Pracujeme na realizácii projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, a rodín s deťmi, potešiť ich, pomôcť im splniť ich sny a ciele. Neustále sa rozvíjame a reagujeme na potreby ľudí okolo nás. Sme presvedčení, že deti sú našou budúcnosťou a tak ich podpora predstavuje investíciu do rozvoja spoločnosti ako takej. Nadácia Markíza je zameraná najmä na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáhame deťom zanedbávaným či obetiam domáceho násilia. Už niekoľko rokov podporujeme rôzne organizácie tretieho sektora ale aj jednotlivcov, ktorí bojujú s nepriazňou osudu.

Filantropické a charitatívne aktivity Nadácie Markíza sa uskutočňujú prevažne prostredníctvom partnerstiev s neziskovými mimovládnymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám detského sveta. Výsledkom tejto spolupráce sú spoločné projekty, ktoré pomáhajú deťom v rôznych oblastiach: zlepšovať podmienky na liečbu, renovovať priestory detských nemocníc, dovybavovať zdravotnícke prístroje a zariadenia, podpora letných táborov detí, individuálne pomoci rodinám s deťmi, podpora vzdelávania a iné. Na následky pandémie sme v roku 2020 reagovali vlastnou zbierkou a iniciatívou Pomôžme spolu či TV programom „Spolu pre Slovensko“  a podporou témy domáceho násilia a pomoci krízovým centrám pre matky s deťmi.

V októbri 2020 sme odštartovali prvý vlastný projekt s názvom „Odpíšeme ti“, ktorý je zameraný na prevenciu proti šikanovaniu na školách a boj proti šikanovaniu a to samostatnou webovou stránkou www.odpisemeti.sk, kde deti ale aj dospelí nájdu dôležité informácie k téme šikanovania, kontakt na pomoc, zaujímavé články či videá. Partnerom projektu je Linka detskej istoty a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj v roku 2021 v ďalšej fáze projektu pripravujeme konkrétne aktivity na školách. Projekt je pre nás výzvou do najbližších rokov spolu so zameraním sa na tému detského duševného zdravia.

Každoročne v decembri organizujeme Deň s Nadáciou Markíza, počas doterajších siedmich ročníkov sme vďaka tomuto projektu vyzbierali už viac ako 630 tis. €, ktoré boli prerozdelené organizáciám, nemocniciam či rodinám a upozornili sme na dôležité témy.

Nadácia Markíza je súčasťou viacerých projektov, s ktorých myšlienkou a zámerom sa stotožňujeme, ide najmä o projekty ako Hýbsa Slovensko (projekt TV Markíza) a príležitostne sme súčasťou televíznych programov TV Markíza.

Kontakt

Nadácia televízie Markíza
Bratislavská 1/A, 843 56  Bratislava
Dana Šinková, projektová manažérka, tel.: +421 (2) 68274 111
Email: sinkova.dana@markiza.sk
Web:www.nadaciamarkiza.sk