tím

Predsedníctvo (2015-2019)

Andrea Cocherová – predsedníčka

– správkyňa Nadácie Orange

Tatiana Švrčková  – podpredsedníčka

– senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

Danica Lacová – podpredsedníčka

– správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne

 

Výkonný výbor

Zuzana Thullnerová
– riaditeľka Centra pre filantropiu no

Martina Kolesárová
– programová riaditeľka v Nadácii Pontis

Revízor Asociácie

Radovan Pala

–  partner  v advokátskej kancelárii TaylorWessing.