analýzy a prieskumy

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pravidelne pripravuje analýzy a štatistiky dát, zamerané na rôzne oblasti: použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, informácie o firemných nadáciách, o filantropii a darcovstve.

Z verejne dostupných dát sa snažíme previesť a interpretovať ich do takej podoby, aby ich používateľ  mohol lepšie pochopiť, aby informácia bola vnímaná v súvislostiach a bola užitočná. Dôležitou súčasťou analýzy sú grafy pre prehľadné zobrazenie, ako základných vzťahov v dátach, tak aj výsledkov modelovania.

Data získavame:

Analýzy sprístupňujeme v jednotlivých článkoch, kde vždy uvádzame zdroj, zdrojové dáta, prípadne prelink na konkrétny článok.

Pozrite si najnovšie analýzy:

Darcovstvo členov Asociácie firemných nadácií a fondov v roku 2022

Ako použili 2% členovia Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov?