Nadácia ZSE

Západoslovenská energetika

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie.  ZSE Energia, a.s., a Západoslovenská distribučná, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE.

ZSE naďalej poskytuje zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam,  podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

ZSE pôsobí na slovenskom trhu od roku 1922.

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Nadácia ZSE chce svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Nadácia svoju činnosť tiež zameriava na podporu kultúrnych a vzdelávacích podujatí v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany. Chceme, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

Kontakt

Sídlo:
Nadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Web:
https://nadaciazse.sk

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093