( = ) vizualizácia dát

Aplikácia zobrazuje dáta o tom, ako firemné nadácie prerozdeľujú výnosy z asignácie a prispieva tak k zvýšeniu transparentnosti prostredia firemných nadácií.

Od roku 2012 aplikácia zhromažďuje údaje o každom jednom projekte, ktorý bol podporený niektorou z firemných nadácií. Zdrojom dát je Obchodný vestník.

grafické znázornenie vizualizácie dát prerozdelenia 2 percent

Aplikácia dokáže triediť a zobrazovať údaje za jednotlivé roky, ale tiež kumulatívne za sledované obdobie (od roku 2012 po predošlý rok).

Časová os na vizualizácii (vľavo hore) zobrazuje roky zápisu do Vestníka (t.j. zápis v roku 2022 → za dar poskytnutý roku 2021; 2021 → 2020 atď.).

Práca s rozhraním spočíva v odklikávaní aktívnych parametrov, prostredníctvom ktorých dokáže užívateľ triediť údaje podľa rokov, účelov, a tiež jednotlivo sledovať všetky dary od jednotlivých firemných nadácií.

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop, generuje zrkadlový obraz štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche. Zdrojové dáta, z ktorých vizualizácia vychádza a ktoré p.Sukop spracoval, je možné detailne pozrieť aj v tabuľkách z Obchodného vestníka. Za rok 2022 ide o nasledovné zdrojové dáta:

Firemné nadácie 2022, XLS, 5MB

Nadácie 2022, XLS, 6,1MB 

Vizualizácia

https://asfin.sk/vizualizacia/