Nadácia TESCO

Tesco

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 155 obchodov rôznych formátov – od formátov Extra, cez hypermarkety, supermarkety a expresy. Prevádzkuje na Slovensku 3 distribučné centrá v Beckove, Gáni a v Prešove, 4 obchodné centrá a 18 čerpacích staníc. So svojimi takmer 8 500 zamestnancami je spoločnosť TESCO STORES SR, a. s. jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku a spoločnosťou, ktorá aktívne bojuje proti plytvaniu potravinami. Značka TESCO sa spája s inováciami v oblasti maloobchodu vrátane najväčšej donáškovej služby Tesco Online nákupy, službou Scan & Shop či operátorom Tesco Mobile. Tesco je aj na Slovensku lídrom v boji proti plytvaniu potravinami.

Nadácia Tesco

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám. Aj s týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco, ktorá v sebe spája potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov, pričom sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.

Aktivity Nadácie Tesco nadväzujú na CSR stratégiu firmy – Plán malých pomocí (Little Helps Plan), ktorý stojí na troch pilieroch: ľudia, miesta a produkty.

K prioritám Nadácie Tesco preto patria:

  • komunity: diverzita a inklúzia, pomoc ľuďom v núdzi, zdravie a zdravý životný štýl, podpora lokálnych komunít, dobrovoľníctvo;
  • planéta: klimatická zmena, boj proti plytvaniu potravinami a znižovanie vplyvu obalov na životné prostredie.

Kontakt:

Nadácia Tesco, Kamenné nám. 1 / A, 815 61 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava

e-mail:  nadaciatesco@tesco.com

Senior koordinátorka Nadácie Tesco:
Katarína Turčanová
E-mail: Katarina.Turcanova@tesco.com

Junior koordinátorka Nadácie Tesco:
Veronika Haršanová
E-mail: Veronika.Harsanova@tesco.com

Web:  https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco/