Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis vznikol v máji 2013 na základe zmluvy o zriadení nadačného fondu. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít, primárne sa zameriava na podporu projektov v oblasti zdravia, vzdelávania a mladých ľudí.

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis si dal za úlohu pomáhať najmenším. Komunite prispieva konkrétne v dvoch oblastiach – v zdravotníctve a vo vzdelávaní. V tomto roku sa zameriava na podporu strategických tém deti, zdravie a aktívne trávenie voľného času.

NF v minulých rokoch daroval novorodeneck‎ým oddeleniam na celom Slovensku niekoľko desiatok setov prístrojov. Pomoc v podobe nových prístrojov poskytol v rokoch 2017 a 2019 aj Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR. V roku 2018 nadviazal spoluprácu s Nadáciou Markíza s cieľom pomôcť rodinám v ťažkej životnej situácii. V materských a základných školách podporil najmenších a oblasť vzdelávania pomocou troch publikácií o zdravotnej a dopravnej výchove.

Kontakt:

Senior programový manažér:
Marek Richter
E-mail: marek.richter@nadaciapontis.sk
Web: www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-lidl/