čo robíme

Víziou asociácie je byť odbornou, etickou a morálnou autoritou, ktorá prispieva k rozvoju, kultivácii a transparentnosti firemného darcovstva. ASFIN zastrešuje významné firemné nadačné subjekty a vytvára priestor na ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k budovaniu pozitívnej reputácie komunity firemných nadačných subjektov a firemného darcovstva a obhajuje opodstatnené záujmy svojich členov.

Asociácia firemných nadácii a nadačných fondov je od roku 2020 riadnym členom Komory MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. ASFIN sa aktívne podieľa na činnosti Komory, svoje zastúpenie mal aj v Krízovom štábe neziskového sektora, ktorý vznikol na jar 2020.