Nadácia Pontis

Jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku.

Naša vízia

Chceme tvoriť svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba.

Naše poslanie

Motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet.

Kontakty:

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08, Bratislava

mob.: 0907 516 852
E-mail: pontis@nadaciapontis.sk ; pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk