Nadačný fond dm drogerie markt

Portrét dm drogerie markt

dm drogerie markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku viac ako 150 predajní. Centrála spoločnosti na Slovensku sa nachádza v Bratislave a centrálny sklad sa v súčasnosti nachádza v logistickom parku firmy Prologis v Senci. (web https://www.mojadm.sk/o-nas)

Nadačný fond dm drogerie markt

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a priamou podporou projektov najmä v oblastiach:

· výchovy a vzdelávania,

· životného prostredia,

· zdravia,

· sociálnej pomoci.

Fond podporuje projekty s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, vzdelávania o ňom, šírenia povedomia o tejto problematike, a tiež projekty zamerané na pomoc sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám.

Okrem priamej podpory je fond zameraný aj na individuálnu podporu, ktorú získavajú fyzické osoby v ťažkej sociálnej situácii alebo v zlej zdravotnej situácii.

Od roku 2021 vznikol zamestnanecký grantový program Iniciatíva dm {spoločne}, kde sa priamo zapájajú do realizácie projektov zamestnanci dm ako koordinátori. Program je zameraný na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu dobrovoľníctva a rozvoja komunít.

V roku 2023 sa uskutočnil prvý ročník programu Školy na zelenú. Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

Kontakt

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Barbora Hullová, programová manažérka
Tel: 0948 030 488
Email: barbora.hullova@nadaciapontis.sk
Web: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/