Nadačný fond dm drogerie markt

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a priamou podporou projektov, najmä v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, dobrovoľníctva, zdravia a sociálnej pomoci.