kontakt

E-mail: asfin@asfin.sk

ako sa stať členom

Ak máte záujem o bližšie informácie o členstve v Asociácii firemných nadácií a fondov, obráťte sa na Petru Luptákovú, email: petra.luptakova@nadaciapontis.sk.

Jednou z podmienok členstva je prijatie etického kódexu ako základného princípu fungovania samotnej nadácie.