ako sa stať členom

Ak máte záujem o bližšie informácie o členstve v Asociácii firemných nadácií a fondov obráťte sa na Zuzanu Thullnerovú, email: thullnerova@cpf.sk.

Jenou z podmienok členstva je prijatie etického kódexu, ako základného princípu fungovania samotnej nadácie.

Členstvo v Asociácii ponúka možnosť sa spolupodieľať na presadzovaní nadačných záujmov. Príkladom je spolupráca na Memorande. Zástupcovia ASFINu – Fedor Blaščák a Pavel Hrica boli v roku 2015 členmi vyjednávacej pracovnej skupiny reprezentujúcej neziskový sektor, na tému stabilizácie asignačnej dane a výsledkov rokovaní na ministerskej pôde, ktoré vyústili do podpísaného Memoranda.