Nadácia VÚB

VÚB – materská firma Nadácie VÚB

VÚB banka je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring. Od roku 2001 je väčšinovým vlastníkom banky Intesa Sanpaolo s podielom takmer 97% na základnom imaní spoločnosti. Intesa Sanpaolo je lídrom v Taliansku a jednou z vedúcich bánk v celej Európe.

VÚB banka má viac ako 1,2 milióna klientov. Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 182 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.

Nadácia VÚB

Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko. Všetko, čo je možné.

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu dobrých vecí. Dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať verejnosprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať a oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Vytvárame programy a finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti kultúrneho dedičstva, komunitného života, charity a vzdelávania. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti umenia a podávať pomocnú ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

  • umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
  • vzdelávanie – nadačný program pre Vzdelanie
  • charita – nadačný program pre Nádej
  • aktívne komunity – nadačný program pre Komunitu

Kontakt:

Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Tel.: 0949 428 239
E-mail: info@nadaciavub.sk
Web: www.nadaciavub.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou VÚB od roku 2012 do 2022 v našej aplikácii.