Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej  majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a. s., a jej dcérske spoločnosti Zoznam, s. r. o., Zoznam Mobile, s. r. o., Telekom Sec, s. r. o. a  PosAm, spol. s r. o.

Nadačný fond Telekom

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vznikol v roku 2007. Fond sa prioritne zameriava na komunitu nepočujúcich. Snaží vytvoriť vhodné podmienky na plnohodnotný život pre ľudí s poruchou sluchu. Program Online tlmočník pomáha odstraňovať bariéry medzi počujúcim a nepočujúcim svetom.

Snažíme sa podporovať riešenia, ktoré prinášajú inovácie vo vzdelávaní, podporujú digitálne zručnosti a prinášajú všetkým deťom možnosť dosiahnuť maximum svojho potenciálu pre kvalitnú, spokojnú a úspešnú budúcnosť, ktorá nie je limitovaná podmienkami, do ktorých sa narodili. Okrem toho vnímame za dôležité podporovať občiansku spoločnosť a jej základné piliere, preto podporujeme Fond pre transparentné Slovensko a Chartu Diverzity.

Cieľom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je aj flexibilne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti. Vybrané projekty podporujeme na základe vzniknutých potrieb, ktoré vnímame ako dôležité. Okrem toho systematicky podporujeme projekty a organizácie, s ktorými sme nadviazali dlhodobé partnerstvá. Sú to najmä vzdelávací program Budúcnosť INAK, Online živá knižnica, Komenského inštitút či Voices.

Kontakt:

Dominika Horňáková
senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom
Tel.: +421 917 260 899
E-mail: dominika.hornakova@nadaciapontis.sk
Web: www.nadacnyfondtelekom.sk

Tatiana Švrčková
senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom
Tel.: +421 903 709 420
E-mail: tatiana.svrckova@telekom.sk