Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu


Kaufland

Spoločnosť Kaufland je medzinárodná maloobchodná spoločnosť s dlhou históriou pôsobiaca v 8 krajinách v Európe. Svoju prvú predajňu na Slovensku otvoril Kaufland 25. novembra 2000 v Poprade a počas 20-ročného pôsobenia na trhu rozšíril svoju sieť na 70 predajní. Riadi sa mottom: „Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý“ a je aj hrdým nositeľom ocenenia TOP Employer, ktoré získal už po tretí raz. Svojim zamestnancom ponúka široké možnosti vzdelávania a benefitov. Spoločenská zodpovednosť a podpora trvalej udržateľnosti sú dôležitou súčasťou filozofie spoločnosti. Pod mottom „Rozhodujú činy“ sa reťazec angažuje v rôznych oblastiach – zavádza opatrenia na zníženie spotreby plastov, šetrí prírodné zdroje, rozširuje svoj sortiment zodpovedných produktov, dlhodobo podporuje domácich dodávateľov a neziskové organizácie a svojimi činmi motivuje k dobrým skutkom aj širokú verejnosť.

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

  • ochrana a podpora zdravia;
  • podpora pestrého a vyváženého stravovania
  • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci
  • podpora a rozvoj dobrovoľníctva a komunít
  • ochrana životného prostredia

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

a.      podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,

b.      grantových programov,

c.      správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

Kontakt

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii centra pre filantropiu

Barbora Paulenová

tel.: 0905 739 630

paulenova@cpf.sk