Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu


Kaufland

Kaufland je obchodná značka reťazca nemeckých supermarketov, hypermarketov a obchodných domov prevádzkovaných okrem Nemecka aj na území Česka, Slovenska, Poľska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, a Moldavska spoločnosťou Lidl & Schwarz-Gruppe, ku ktorej patrí ďalej Lidl Stiftung & Co. KG so supermarketmi Lidl.

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

  • ochrana a podpora zdravia;
  • podpora a rozvoj telovýchovy / športu;
  • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci; 
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;
  • podpora vzdelávania;
  • ochrana ľudských práv;
  • ochrana a tvorba životného prostredia;
  • rozvoj a podpora vedy;
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

a.      podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,

b.      grantových programov,

c.      správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

Kontakt

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
Lucia Gregorová, programová manažérka
tel.: 0908 424 258
e-mail: gregorova@cpf.sk