kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu

S cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov vytvorila v roku 2015 Asociácia firemných nadácii a nadačných fondov Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, ku ktorému sa zaviazali všetci členovia asociácie. Na základe dodržiavania kódexu tak od roku 2017 udeľuje ASFIN v spoluprácu so spoločnosťou KPMG na Slovensku cerfitikáty transparentnosti – a to členom aj nečlenom.

Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o svojej činnosti nad rámec platnej legislatívy.

Spoločnosť KPMG vykonáva audit tohto kódexu, na základe ktorého ASFIN udeľuje každoročne Certifikáty transparentnej firemnej nadácie/nadačného fondu. Proces hodnotenia má charakter overovania informácií, ktoré má firemná nadácia, resp. nadačný fond uvedené na svojej web stránke.

Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať všetky štandardy v nasledujúcich oblastiach:
• Vedenie a správa firemnej nadácie/ nadačného fondu
• Hospodárenie
• Finančné prostriedky a grantové pravidlá
• Otvorená a priama komunikácia
• Etické správanie a zodpovednosť


Stiahnite si kompletný výklad Kódexu transparentnosti