Nadácia Orange

Orange Slovensko

Orange Slovensko je telekomunikačná spoločnosť a slovenský mobilný operátor, ktorý pôsobí na trhu od 27. marca 2002 (predtým ako Globtel a. s. od 15. januára 1997). V súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj pevnú sieť v ktorej poskytuje služby optického pripojenia na internet, digitálnej televízie a pevnej telefonickej linky. Orange je vedúcim poskytovateľom mobilného širokopásmového internetu, ktorý poskytuje prostredníctvom 3G a 4G siete. Orange Slovensko patrí do celosvetovej skupiny Orange, ktorá je jednou z najväčších mobilných operátorov a poskytovateľov širokopásmového internetu v Európe.

Nadácia Orange

Naším poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíjame filantropiu a charitu. Naše zámery realizujeme vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Vďaka nim pokrývame vzdelávanie, komunitný rozvoj a podporu deficitných skupín.

Prostredníctvom grantových programov a partnerstiev poskytujeme priestor na realizáciu výnimočných nápadov, inovatívnych prístupov, sme vnímaví na potreby komunít, ktoré sa snažia o riešenie lokálnych problémov, vysoko oceňujeme dobrovoľnícke aktivity či pozitívne zmeny, ktoré vytvárajú lepšie miesto pre všetkých. Veríme, že vzdelanejší svet môže byť lepší. Preto kladieme veľký dôraz na podporu vzdelávania. Záleží nám na výchove žiakov a študentov k zodpovednému využívaniu nových digitálnych technológií, prostredníctvom našich partnerských organizácií prispievame k zmene vzdelávacieho systému na Slovensku a k podpore nových vyučovacích metód. Osudy ľudí okolo nás, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, nám nie sú ľahostajné. Chceme motivovať ľudí k pomoci druhým a prostredníctvom našich partnerov zlepšovať podmienky pre ľudí so zdravotnými problémami.

Naša história sa píše od 22. marca 1999 – najprv pod názvom Konto Globtel, neskôr ako Konto Orange a od 27. 12. 2007 ako Nadácia Orange neúnavne pomáhame v širokom spektre aktivít zlepšovať život jednotlivcov i komunít. Patríme do siete nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange.

Za celé obdobie našej činnosti sme celkovo prerozdelili už vyše 10 miliónov eur. Aktívni ľudia nám za tento čas poslali neuveriteľných 28 tisíc žiadostí o podporu dobrých nápadov prostredníctvom našich grantových programov. V rámci nich sme podporili realizáciu viac ako 8 500 projektov po celom Slovensku. Veríme, že aj vďaka tomu sa stáva lepším a krajším miestom.

Naším partnerom pri napĺňaní poslania a realizácii aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu n.o., s ktorou spolupracujeme už od vzniku Nadácie. Pomáha nám tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu našej činnosti, prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní grantových programov, manažuje a administruje programy a projekty Nadácie a realizuje niektoré aktivity Nadácie z pozície organizátora, mediátora, facilitátora.

Kontakt: 

Centrum pre filantropiu n.o. , Baštová 5, 811 03 Bratislava

tel.: 0905 313 313, 0908 766 833

e-mail: info@nadaciaorange.sk

web: www.nadaciaorange.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou ORANGE od roku 2012 do 2018 na našej aplikácii.