ČSOB nadácia

ČSOB nadácia vznikla koncom roka 2010 a prakticky od svojho začiatku sa venovala pomoci deťom, ktoré trápia zdravotné problémy. Naším „najstarším“ partnerom je Nadácia Detského kardiocentra, ktorú podporujeme vo viacerých smeroch: pri nákupe nevyhnutných prístrojov a zdravotníckeho zariadenia a v posledných rokoch aj pri projekte vzdelávania detí, ktoré sa na dlhé týždne či mesiace ocitli mimo školu.

ČSOB nadácia je dlhodobým partnerom Tatranského národného parku. V rámci päťročnej spolupráce sme sa zaviazali vysadiť 150 000 stromov. K ochrane prírody prispievame aj spoluprácou s národnými parkami Poloniny a Veľká Fatra, ktoré s našou finančnou podporou revitalizujú horské studničky.

V roku 2022 sme sa rozhodli posilniť tretiu oblasť podpory, ktorou je okrem aktívneho životného štýlu a zdravia detí a ochrany životného prostredia vzdelávanie. Tu sa zameriavame najmä na podporu digitálneho vzdelávania. Stali sme sa súčasťou vzdelávacej platformy Zmúdri do škôl a tiež Programu kompetencií digitálnych koordinátorov pod hlavičkou Junior Achievement Slovensko. V máji 2023 plánujeme spustenie grantového programu Digitálny smart grant, ktorého cieľom bude napríklad podpora nápadov na zefektívnenie procesov či zjednodušenie komunikácie. Uvedomujeme si, že len keď budeme digitálne podkutí, môžeme profitovať z inovácií, ktoré nám môžu uľahčiť život. V rámci Digitálneho smart grantu rozdelí ČSOB nadácia v roku 2023 sumu 150 000 eur.

Kontakt:

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Simona Šípová
E-mail: nadacia@csob.sk
Telefón: 0902 910 983