desatoro dobrého donora

Aká je definícia dobrého donora, podľa ktorej sa riadime?

Powered By EmbedPress