Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia bola založená v roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

V nadácii aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa, aby naša pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Našu činnosť, etické zásady, ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne zverejňujeme vo výročných správach na webovom sídle.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme na jej udržateľnosť a environmentálne dopady.

Naše piliere a partnerstvá

 • Mobilita. Zelená mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miestnou samosprávou a budujeme významné projekty:
  • unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (Bikesharing), ktorý umožňuje obyvateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
  • vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov prispievame OOCR Malá Fatra pri budovaní projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina,
  • v mestách Žilina, Martin a Čadca sme vybudovali pumptrack dráhy.
 • Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pomoc adresujeme primárne:
  • regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
  • centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom pre interiérové vybavenie.
 • Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí:
  • budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické vyučovanie do základných  a stredných škôl,
  • nákupom licencií vzdelávacieho softvéru.

Naše grantové programy

 • Dobrovoľníctvo. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad.
 • Šport v regióne. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabezpečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia a výstavbou a rekonštrukciou športovísk.
 • Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám a deťom.

Kontakt

Nadácia Kia Slovakia
Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 013 01, Teplička nad Váhom

www.nadaciakia.sk

Email: info@nadaciakia.sk