Nadácia ESET

ESET, spol. s r. o. 

ESET, spol. s r. o. je slovenská IT bezpečnostná firma. Hlavné sídlo má v Bratislave, regionálne pobočky má v Jene a Mníchove (Nemecko), v Prahe (ČR), v Bournemouthe (Veľká Británia); v San Diegu (USA), v Toronte (Kanada), v Buenos Aires (Argentína), v Sydney (Austrália), v Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.

V rokoch 2008, 2009 a 2010 sa ako prvá slovenská spoločnosť vôbec stala trikrát po sebe firmou roka. Svoje víťazstvá zopakovala aj v rokoch 2016, 2017 a 2018 a tak si z ankety TREND TOP Firma roka odniesla už šesť titulov. V roku 2020 získala ocenenie Via Bona Slovakia 2019 za premietnutie dlhodobých etických hodnôt do podnikateľského modelu a prínos k popularizácii vedy a výskumu na Slovensku. 

Nadácia ESET

Medzi primárne aktivity nadácie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií a internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Naplnenie nášho smerovania dosahujeme prostredníctvom dlhodobých partnerstiev, grantových výziev aj vlastným projektom pre podporu vedy a výskumu – ESET Science Award.

Podpora vzdelávania
Sme presvedčení, že kvalita vzdelania vedie k hodnotnejšiemu životu jednotlivcov, rodín a komunít na Slovensku. Je kľúčové pre pokrok celej spoločnosti. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií a internetovej bezpečnosti, rovnako dávame priestor pre inovácie vo vyučovacom procese a podporu sociálne znevýhodneným deťom a mládeže.

Podpora vedy a výskumu

Podpora vedy a výskumu je rovnako ako kvalita vzdelávania jedným z kľúčových aspektov pre rozvoj a posun Slovenska vpred vo svetovom meradle. Nadácia ESET podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj vďaka vlastnému programu ESET Science Award, ktoré oceňuje excelentnú vedu a vedcov na Slovensku, predstavuje osobnosti slovenskej vedy,  nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom.

Cieľom všetkých aktivít pre podpory vedy a výskumu je najmä vplývať na spoločenskú debatu a vytvárať v nej priestor pre hlas vedy.

Pre krízovú situáciu spôsobenou pandémiou COVID-19 sme sa rozhodli V roku 2020 vyčleniť sumu 300.000 EUR ako finančný fond pre vývoj a výrobu PCR testov vyvíjaných slovenskými vedeckými skupinami. Zaregistrované testy vDetect COVID-19 RT-qPCR sme v počte 100.000 ks odovzdali slovenským štátnym diagnostickým laboratóriám.

Budovanie lepšej spoločnosti
Nadácia ESET pre vytvorenie systémových zmien v spoločnosti podporuje nezávislé mimovládne organizácie, ktoré presadzujú pozitívne zmeny, vyvíjajú spoločenský tlak na riešenie pálčivých problémov, podieľajú sa na kontrole správy vecí verejných, a ktoré volajú po zvýšení transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov.

Grantové výzvy
Každoročne vyhlasujeme 4 grantové výzvy – okrem grantových výziev na podporu oblastí, ktorým sa venuje Nadácia ESET – veda/výskum a vzdelávanie, sú to aj dve grantové výzvy ročne určené pre verejnoprospešné projekty našich zamestnancov v neziskových organizáciách a komunitách, v ktorých aktívne pôsobia. Chceme tak podporiť ich angažovanosť, aby sme ako firemná nadácia znásobili náš dosah vo verejnoprospešných projektoch.

Partnerstvá
Počas úspešných rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Kontakt

Nadácia ESET
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Lucia Marková
email: lucia.markova@eset.sk
tel.: +421 2 3224 4022 mobil: +421 915 742946