Férová Nadácia O2

Férová Nadácia O2 bola založená v roku 2014. Spočiatku sa venovala podpore projektov, ktoré pomáhali bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporovali začínajúcich podnikateľov. Dnes sa zameriava najmä na podporu kritického myslenia a vzdelávania.

Férová Nadácia O2 podporuje kritické myslenie mladých ľudí, snaží sa formovať kriticky mysliacu novú generáciu schopnú odlišovať hoaxy a konšpirácie od serióznych správ, čím zvyšuje ich mediálnu gramotnosť. V oblasti vzdelávania sa zameriava na hľadanie inovatívnych, moderných, kreatívnych a digitálnych prístupov vo vyučovacom procese, podporuje zmenu zdola, od žiakov, ich rodičov a učiteľov a povzbudzuje k využívaniu technológií a nachádzaniu neštandardných riešení búrajúcich stereotypy a bariéry.

Za dôležité považuje názorové projekty, ktoré sa venujú témam a hodnotám, s ktorými sa O2 ako firma aj ako značka stotožňuje. Ide predovšetkým o slobodu, demokraciu, spravodlivosť, transparentnosť, rovnosť v príležitostiach, dodržiavanie ľudských práv a ľudskosť. A najmä téme slobody, jej krehkosti a poznaniu, pretože si uvedomuje, že pokiaľ si ju nebudeme strážiť, môžeme o ňu veľmi jednoducho opäť prísť. Sloboda totiž nie je samozrejmosť.

Kontakt:

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

V prípade, že máte otázky k fungovaniu Férovej Nadácie, alebo chcete vedieť viac o grantových výzvach, napíšte na nadacia@o2.sk.