Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG udelila Certifikáty transparentnosti za rok 2020

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) vznikla v roku 2013 s cieľom sieťovania firemných nadácií a nadačných fondov, budovania a upevňovania firemného darcovstva a presadzovania princípov transparentnosti a etiky v tejto oblasti.

Certifikáty transparentnosti udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov už piaty rok. Podmienkou jeho získania je pôsobenie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie/nadačného fondu. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie, ktoré musia držitelia certifikátov naplniť.  Súlad každoročne overuje spoločnosť KPMG, ktorá pri audite a udeľovaní certifikátov spolupracuje s Asociáciou od roku 2017.

V roku 2021 sa držiteľmi certifikátov stalo 14 subjektov: Nadácia Televízie Markíza, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadácia ESET, Nadácia Kia Slovakia, Nadačný fond Accenture v  Nadácii Pontis, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis a Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu (nečlen ASFIN).