Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy

ASFIN v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko, dňa 4.decembra 2019 odovzdala na slávnostnom podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka certifikáty Transparentná firemná nadácia / nadačný fond deviatim subjektom.

Potvrdzuje sa tak trend, že transparentnosť a otvorenosť vo zverejňovaní informácií majú vo firemnom sektore stále dôležitejšiu úlohu. Držitelia certifikátu Transparentná firemná nadácia / nadačný fond potvrdili svoju pozíciu lídrov v transparentnosti aj v prostredí tretieho sektora. Prvýkrát v histórii Asociácie firemných nadácií certifikáty získali aj dve nečlenské organizácie.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov Transparentná firemná nadácia
Slávnostné odovzdávanie certifikátov Transparentná firemná nadácia

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a po prvýkrát aj nečlenské organizácie Nadačný fondu Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila v roku 2017 Asociácia firemných nadácií s cieľom posilniť transparentnosť prostredia a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

„Považujeme za dôležité, aby sme k možnosti asignovať podiel z dane na verejnoprospešný účel pristupovali zodpovedne, eticky a transparentne. Preto musí transparentná firemná nadácia či nadačný fond spĺňať 19 kritérií. Vďaka tomu má odborná aj široká verejnosť jednoduchý prístup k podrobným informáciám o činnosti jednotlivých nadácií a nadačných fondov,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Držitelia certifikátov musia prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Dôležitou súčasťou transparentného pôsobenia je zverejňovanie informácií o tom, aká časť z asignácie bola využitá na verejnoprospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. „Vďaka tomu sa nám darí dávať priame odpovede na mnohé dohady, ktoré v tejto oblasti existujú,“ dopĺňa Cocherová.

Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, prvá dáma slovenskej sociálnej politiky, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka a dlhoročná správkyňa Nadácie Socia. „Už od Stupavskej konferencie v roku 1999 považujem dodržiavanie pravidiel transparentnosti vo vnútri tretieho sektora za kľúčové kritérium pre vnímanie jeho dôveryhodnosti. Zavedenie asignačného mechanizmu tento záväzok ešte posilnilo. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus zo septembra 2019 až 55 % obyvateľov Slovenska hodnotí tretí sektor pozitívne. Dnes nevidím zásadný problém v dodržiavaní transparentnosti a otvorenosti firemných nadácií. Jednak medzi nimi existuje zdravá rivalita a majú tiež nastavené ich vlastné samoregulačné mechanizmy. Ako oveľa väčšiu výzvu vnímam vytvorenie

a presadenie strategického programového zamerania jednotlivých nadácií a nadačných fondov, ktoré by flexibilnejšie reagovalo na reálne potreby spoločnosti a systematicky sa im venovalo. Zároveň si uvedomujem, že nie je vždy jednoduché nastaviť ich tak, aby boli dostatočne atraktívne pre ich správne rady či manažment a nepodliehali ich záujmom. Som však presvedčená, že tak ako sa firemné nadácie a nadačné fondy stali lídrami v transparentnosti, nájdu aj priestor na presadenie odvážnych a rôznorodých programov podpory,” uviedla Helena Woleková.

Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. “Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci Kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, preto sa o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond môžu uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členmi ASFIN.