Prvých sedem firemných nadácií odkrylo všetky informácie o svojej činnosti

Členovia Asociácie firemných nadácií sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradili medzi lídrov v transparentnosti v prostredí tretieho sektora.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni a Nadačný fond Telekom posilnili svoju transparentnosť a získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov.

Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na podujatí Fórum firemnej filantropie ocenenia odovzdával Martin Bútora.

„Transparentnosť je jednou z najdôležitejších hodnôt pre verejný priestor v 21. storočí“, uviedol Martin Bútora počas slávnostneho odovzdávania a dodal, že „prehlbovanie transparentnosti je ten najlepší spôsob reakcie na situáciu, keď sa stráca dôvera ľudí v inštitúcie. Je to veľký krok správnym smerom.“

Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy. „Považujeme za dôležité, aby nadácie, ktoré veľkú časť svojich prostriedkov získavajú prostredníctvom asignácie zo zaplatenej dane, verejnosti transparentne vysvetlili, čo firemné nadácie robia, ako sú financované a kam smerujú ich rozpočty,“ vysvetlila predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. „Jedným z najdôležitejčích je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií,“ uviedol tajomník ASFIN Fedor Blaščák. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte „open data.

„Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členom ASFIN.