Firemné nadácie a nadačné fondy sa správajú transparentne

10. decembra 2018 získalo certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond osem firemných nadácií a nadačných fondov.

S cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov vytvorila v roku 2015 Asociácia firemných nadácii Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, ku ktorému sa zaviazali všetci členovia Asociácie.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni a Nadačný fond Telekom získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti už po druhý krát. Novou nadáciou, ktorá certifikát získala, je Nadácia ZSE.

Certifikáty udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov  (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na Valnom zhromaždení Fondu pre transparentné Slovensko ocenenia odovzdával Radovan Pala, partner v advokátskej kancelárii TaylorWessing a revízor Asociácie.

„Veľmi si cením, že firemné nadácie a nadačné fondy sa správajú transparentne. Rád by som ich v tomto úsilí povzbudil, lebo ide o mimoriadne potrebné nastavenie nových štandardov správania sa. Pritom treba upozorniť, že transparentnosť sama osebe nie je cieľom ani hodnotou, ale nástrojom na vytváranie dôležitej hodnoty, o ktorú dnes musíme bojovať viac ako v minulosti. A tou je dôvera. Dôvera v spoločnosti a medzi ľuďmi, ktorej súčasťou je aj dôvera, že mimovládne organizácie konajú tak, aby zmenili Slovensko na lepšiu krajinu,“ uviedol Radovan Pala počas slávnostného odovzdávania certifikátov.

Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a  podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

„Firemné nadácie a firemné nadačné fondy sú dôležitou súčasťou neziskového sektora.  Spájajú svet podnikania s verejnoprospešným sektorom s cieľom zlepšovať Slovensko. V rámci budovania dôvery preto považujeme za dôležité, aby mala verejnosť prístup k informáciám – o tom ako sú riadené, o toku peňazí či ľuďoch, ktorí rozhodujú o udelení grantov,” povedala podpredsedníčka  Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií.  „Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií,” uviedla Martina Kolesárová, programová riaditeľka firemnej filantropie v Nadácii Pontis. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte „open data”.

„Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členom ASFIN.