Legislatíva 2%

Zákon o dani z príjmov. § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely