Hrozí postupný zánik 2% pre firmy

V roku 2016 budú môcť firmy zo svojich daní poukázať už len 1,5 percenta, ale iba v prípade, ak ďalšie percento darujú zo svojho zisku. Ak to neurobia, budú môcť z dane venovať už len percento.

Táto situácia hrozí, ak sa v aktuálnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá sa má 23. 10. 2014 dostať do prvého čítania v pléne parlamentu, neobjaví príslušný pozmeňovací návrh.

Podľa údajov MF SR tak neziskový sektor môže prísť v roku 2016 až o 7 miliónov eur.

Zástupcovia neziskového sektora v reakcii na tento vývoj konštatujú, že hoci od novembra 2013 spravili sériu konkrétnych krokov s cieľom dosiahnuť stabilizáciu asignačného mechanizmu, tak MF RS dosiahnuté dohody nerešpektovalo. Ministerstvo sa pritom odvoláva na dohodu z roku 2009, podľa ktorej mal podiel asignácie z daní postupne klesať na úkor darov z vlastných zdrojov firiem, lebo chce, aby firmy podporovali verejnoprospešné aktivity viac  z vlastných zdrojov.

Hlasovanie o zákone o daní z príjmov je podľa Petra Handiaka hlasovaním o “malom štátnom rozpočte” pre neziskový sektor.  Aktivisti preto včera na tlačovej konferencii vyzvali poslancov NR SR, “aby zachovali 2% asignácie dane z príjmov právnických osôb.  Nehovoríme to „len“ v záujme tretieho sektora, ale aj škôl, škôlok, centier voľného času, domovov sociálnych služieb, kultúrnych zariadení, ktoré často fungujú vďaka týmto finančným prostriedkom.”

O téme informuje aj denník SME tu.