Podiel asignácie pre firmy má v roku 2015 klesnúť

Už za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa asignácia z daní právnických osôb zníži. V roku 2016 tak hrozí výpadok príjmov v sektore verejnoprospešných služieb až o 8 miliónov eur.

Dňa 30.10. 2014 prijala národná rada Zákon o dani z príjmov, ktorý prvýkrát od roku 2010 nepozastavuje pokles asignácie pre firmy. V roku 2016 budú môcť firmy asignovať len 1,5% dane za predpokladu, že poskytli vlastný dar vo výške min. 1%. Ak dar neposkytli budu môcť asignovať len 1%.

V roku 2016 tak hrozí prepad výnosov z asignácie PO na úrovni 7-8 miliónov eur.

Ako hybný moment diskusie o znížení asignácie pre firmy sa ukazuje byť  nedôvera politikov k firemným nadáciám a argumenty, že veľká časť asignácie končí vo firemných nadáciách, že si firmy z nej robia reklamu, využívajú ich na biznisové ciele a tiež, že vďaka využívaniu 2 % nemusia dávať vlastné dary.

A hoci toto všetko býva v diskusiách predmetom kritiky, programový riaditeľ Nadácie Pontis Pavel Hrica oponuje, že  “z hľadiska účelného využitia asignácie dane je vznik firemných nadácií a nadačných fondov to najlepšie, čo sa týmto peniazom mohlo  stať”.

Hrica argumentuje, že práve vďaka existencii firemných nadácií ako nezávislých inštitúcií existuje väčšia kontrola použitia podielu dane, vyššia transparentnosť aj kvalitnejší výber prijímateľov cez súťaž.

Čítajte viac v jeho článku: Kde naozaj končia 2 % dane firiem?