Spot o dvoch percentách

Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane.Dnes je to celospoločensky akceptovaný mechanizmus: väčšina fyzických, ako aj právnických osôb má možnosť, pokiaľ platí dane, poukázať určitý podiel zo zaplatenej dane štátu na verejno-prospešné aktivity organizáciám pôsobiacim v Slovenskej republike. Je unikátne, ako sa asignácia 2% dane stala dominantnou črtou obdobia, počas ktorého daňovníci odvádzajú dane štátu a súčasne sa vyše 10.000 organizácií uchádza o ich priazeň a podporu. Slovensko si tak vytvorilo jeden z mála efektívnych nástrojov priamej podpory verejného dobra občanmi a firmami, ktorí sami rozhodujú o tom, koho chcú podporiť.

Pozrite si a zdieľajte spot, ktorý jednoducho vysvetľuje význam  2%: