Nový člen a zmena v orgánoch Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

Valné zhromaždenie Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov schválilo prijatie nového člena asociácie a zmenu vo svojich orgánoch.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov sa rozrástla o nového člena. Na stretnutí Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 17. 2. 2022, členovia hlasovaním jednomyseľne rozhodli o prijatí Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis za člena ASFIN. V súčasnosti tak má ASFIN 14 členov a reprezentuje významné firemné nadácie a nadačné fondy, s cieľom prijímania nových členov aj v nasledujúcom období.   

Na februárovom stretnutí Valného zhromaždenia rozhodovali členovia aj o zmenách v orgánoch asociácie. Administratívnu časť, ktorú vykonávala po odstúpení výkonnej riaditeľky ASFIN Andrei Cocherovej Dominika Horňáková, prebrala po jej odchode z Nadácie Pontis senior programová manažérka Radana Deščíková. Zastúpenie na Komore MNO Rady vlády SR pre MNO naďalej vykonáva Zuzana Thullnerová (Nadácia Centra pre Filantropiu), ako predsedníčka ASFIN naďalej pôsobí Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a ako podpredsedníčka Ivana Michalíková, ktorá v asociácii zastupuje Nadáciu Televízie Markíza. Druhou podpredsedníčkou sa stala Andrea Ungvӧlgyi z Nadácie Orange, ktorá nahradila Danicu Lacovú z Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá odstúpila z funkcie kvôli pracovným dôvodom.

Na valnom zhromaždení boli tiež prijaté dva dokumenty: Výklad kódexu transparentnej nadácieJednotný reporting aktivít členov ASFIN.