Vizualizácia dát od roku 2011 do 2019

Aplikácia poskytuje údaje o použití prostriedkov z asignácie 2%. Zdrojom je Obchodný vestník, ktorý od roku 2011 umožňuje získať údaje v XML rozsahu.

Poznámka: Časová os na vizualizáciu rokov po prihlásení do vestníka tj správa poskytnutých darov za ostatný rok (2016 → 2017; 2017 → 2018). Aplikácia údajov o údajoch za roky a ďalšie kumulatívne údaje za sledované obdobie (od roku 2012 do 2018).

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN Vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop, generuje Zrkadlový obraz Štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche. Funguje v beta verzii: https://asfin.sk/vizualizacia/

Vizualizáciu údajov sme v roku 2018 prihlásili do Národnej ceny za dizajn. Nevyhrali sme, ale dielo vystavovali na sprievodnej výstave, kde si ho všimol novinár z Denníka N a napísal:

“Obrovské pole dnes otvára práca s dátami. Medzi prihlásenými prácami do národnej ceny figuruje napríklad Juraj Sukop a jeho vizualizáciu, z ktorej vidno, ako firemné nadácie prerozdeľujú prostriedky na podporu rôznych spoločenských sfér. Zvyšuje sa tak transparentnosť ich toku.“

Čítajte viac: https://dennikn.sk/1262847/knihy-a-plagaty-uz-nestacia-slovensky-komunikacny-dizajn-ma-na-viac/