TOP prijímatelia asignácie v roku 2022

V roku 2022 sa o takmer 88 miliónov eur z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo 16 955 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje drobný nárast o necelé percento v objeme prostriedkov (87,2 miliónov) a mierny pokles v počte uchádzajúcich sa organizácií (17 626).

Prvých 20 najúspešnejších organizácií (ktoré predstavujú 0,12 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácii) získalo 23,2 % z celkového objemu asignovaných financií (vyše 20 miliónov €).

1Nadácia U.S.Steel Košice2,784,390.31 €
2Nadácia Pontis2,372,721.60 €
3Asociácia pomoci postihnutým – APPA1,638,727.51 €
4Nadácia Slovenskej sporiteľne1,322,595.91 €
5Nadácia Kia Slovakia1,264,452.83 €
6PLAMIENOK n.o.1,082,974.99 €
7Nadácia EPH1,082,360.15 €
8NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA1,065,503.91 €
9Nadácia SPP1,024,749.23 €
10Nadácia Tatra Banky1,009,544.27 €
11Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány852,989.03 €
12Nadácia ADELI634,529.48 €
13Nadácia VÚB623,330.11 €
14Človek v ohrození, n.o.616,327.76 €
15Nadácia Lidl Slovenská republika584,155.45 €
16Nadácia ZSE551,791.64 €
17Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE550,236.83 €
18Nadácia PRO FUTURA455,812.00 €
19ONAS447,160.09 €
20Nadácia ESET429,031.12 €

Najviac finančných prostriedkov získala Nadácia U.S. Steel Košice, ktorá je nadáciou košickej železiarne a zameriava sa napodporu  projektov v školstve a zdravotníctve, finančne podporuje vedu, kultúru a charitu cez programy nadácie a podporuje tiež talentované deti a mládež.

Oproti minulému roku je v TOP 20 sedem nových organizácií:

  • Nadácia U.S. Steel Košice (v roku 2021 sa umiestnila na 4524. mieste so sumou 3 219,28 €)
  • Nadácia Kia Slovakia (v roku 2021 sa umiestnila na 34. mieste so sumou 265 958,11 €)
  • Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány (v roku 2021 sa umiestnila na 87.mieste so sumou 73 063,89 €)
  • Nadácia VÚB (v roku 2021 sa umiestnila na 30. mieste so sumou 319 586,5 €)
  • Človek v ohrození, n.o. (v roku 2021 sa umiestnila na 207. mieste so sumou 35 379,67 €)
  • Nadácia Lidl Slovenská republika (založená v roku 2020, predtým figuroval ešte Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis, v roku 2022 prvýkrát prijímateľom dane)
  • Nadácia ESET (v roku 2021 sa umiestnila na 27. mieste so sumou 347 531,95 €)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane. Až 15 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich je 11 firemných nadácií.

Do rebríčka TOP 20 sa oproti minulému roku nedostali: ČSOB nadácia (v roku 2022 sa umiestnila na 41. mieste), Aktívny vozík, občianske združenia (32. miesto), POMOCNÍČEK o.z. (29. miesto), Nadácia Allianz (23. miesto), Nadácia Spoločne pre región (31. miesto) a DOBRÝ ANJEL, n.o. (27. miesto).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete tu.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2022 bola 5 189,99 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie za rok 2022 bola 1 486,30 €. Pre porovnanie, v roku 2021 bola priemerná výška prijatej asignácie 4 947,20 € a medián bol 1 460,73 €.

337 organizácií získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára. Oproti roku 2021 ide o polovičný počet takýchto organizácií (677).

Viac než 100-tisíc eur v roku 2022 získalo týchto 79 organizácií:

1Nadácia U.S.Steel Košice2,784,390.31 €
2Nadácia Pontis2,372,721.60 €
3Asociácia pomoci postihnutým – APPA1,638,727.51 €
4Nadácia Slovenskej sporiteľne1,322,595.91 €
5Nadácia Kia Slovakia1,264,452.83 €
6PLAMIENOK n.o.1,082,974.99 €
7Nadácia EPH1,082,360.15 €
8NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA1,065,503.91 €
9Nadácia SPP1,024,749.23 €
10Nadácia Tatra Banky1,009,544.27 €
11Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány852,989.03 €
12Nadácia ADELI634,529.48 €
13Nadácia VÚB623,330.11 €
14Človek v ohrození, n.o.616,327.76 €
15Nadácia Lidl Slovenská republika584,155.45 €
16Nadácia ZSE551,791.64 €
17Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE550,236.83 €
18Nadácia PRO FUTURA455,812.00 €
19ONAS447,160.09 €
20Nadácia ESET429,031.12 €
21Nadácia J&T412,094.94 €
22Nadácia Penta397,274.51 €
23Nadácia Allianz395,480.92 €
24Nadácia Tesco393,530.16 €
25Nadácia Centra pre filantropiu393,023.08 €
26Nadácia Orange377,180.65 €
27DOBRÝ ANJEL, n.o.374,986.27 €
28Liga proti rakovine SR352,546.85 €
29POMOCNÍČEK o.z.337,701.79 €
30ČERVENÝ NOS Clowndoctors334,972.64 €
31Nadácia Spoločne pre región327,559.60 €
32Aktívny vozík, občianske združenia318,556.81 €
33Nadácia VSE309,241.18 €
34Nadácia Televízie Markíza307,642.96 €
35Centrum pre filantropiu n.o.303,996.55 €
36Nadácia Pro charitas277,177.61 €
37Férová Nadácia269,917.09 €
38Občianske združenie  „JA SÁM”269,861.04 €
39Nadácia poisťovne KOOPERATIVA264,074.31 €
40Liberta, n.o.239,650.04 €
41ČSOB nadácia237,850.53 €
42SLOBODA ZVIERAT230,292.39 €
43Deťom s rakovinou n.o.228,756.51 €
44Nadácia NN ľuďom227,527.40 €
45Cesta pomoci- Way to Help,o.z.226,357.63 €
46“OZ Tuláčik”225,915.83 €
47SANUS, nadácia preventívnej medicíny221,870.02 €
48Hokejový Club KOŠICE215,032.79 €
49SAMSUNG Galanta, občianske združenie180,714.70 €
50Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie177,318.26 €
51Pontis n.o.172,998.62 €
52Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru172,030.37 €
53Nadácia LEKÁR155,725.36 €
54Viera – Láska – Nádej, o. z.155,653.17 €
55Združenie NAŠA NEMOCNICA153,873.11 €
56“Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)”146,500.47 €
57Kukkonia144,604.01 €
58Občianske združenie DAMI144,309.85 €
59MAGNA141,271.51 €
60Cesta von138,926.34 €
61Nadácia Detské kardiocentrum137,221.22 €
62Občianske združenie “Myslite na …”133,218.42 €
63Poľovnícka spoločnosť BUK131,347.53 €
64Slovenský Červený kríž130,011.80 €
65Združenie maďarských rodičov na Slovensku Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége  Szövetsége127,443.90 €
66MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.127,207.13 €
67Nadácia ZSNP a Slovalco123,870.08 €
68Združenie za práva zvierat121,760.10 €
69Daruj nádej, občianske združenie119,356.63 €
70Nadácia Jána Korca117,135.98 €
71Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar114,069.06 €
72Karpatská nadácia110,364.74 €
73Komunitná nadácia Liptov110,024.41 €
74Bratislavský kultúrny spolok108,109.71 €
75OZ Downov syndróm106,787.74 €
76Nadácia POMOC DRUHÉMU104,981.58 €
77Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, v skratke U.V.P.103,911.27 €
78Nadácia Veolia Slovensko100,695.57 €
79Združenie na pomoc detskej onkológie100,514.17 €