TOP 20 príjemcov asignácie – 2012

Aj v roku 2012 obsadili najvyššie priečky firemné nadácie. Oproti roku 2011 z TOP rebríčka vypadla Nadácia Intenda, ktorá bola skokanom minulého roka.  Za rok 2012 tento titul získalo občianske združenie SAMSUNG z Galanty.

Vysoko sa umiestnili tiež Nadácia Mondi SCP a Nadácia ZSNP a Slovalco. Obidve nadácie spolu s OZ Samsung, trpia významným komunikačným deficitom – nemajú vlastný web.

zdroj: rozhodni.sk