Peter Haňdiak o význame Memoranda

„Podarilo sa nám zachovať v prípade právnických osôb asignáciu 2 % dane, za predpokladu, že poskytnú dar vo výške 0,5 %. Pokiaľ takýto dar nedajú, budú môcť asignovať len 1 %.“

„Naša hlavná požiadavka bola, aby tie firmy, ktoré aj dnes darujú 0,5 % z dane, naďalej poukazovali 2 %. Tejto našej požiadavke MF SR nakoniec vyšlo v ústrety, čo znamená, že nedôjde v praxi ku klesaniu tak, ako to predpokladá súčasný právny stav. Takisto MF SR súhlasilo, že zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení vypustíme lehoty, ktoré limitovali používanie tohto mechanizmu. Na základe toho bude tento režim platiť stabilne bez zmien dlhodobo a nebude tak traumatizovať sektor každoročne zmenami,“ hovorí v rozhovore pre tlačovú agentúru neziskového sektora JUDR. Peter Haňdiak, advokát a člen vyjednávacej pracovnej skupiny reprezentujúcej neziskový sektor.

Čítajte viac o význame Memoranda.