Členovia ASFINu podporili hromadnú pripomienku k novele zákona o 50 – dňovom moratóriu

Text výzvy s platformami, členmi KOMORY RV a organizáciami, ktoré ho podporili:

Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Vyhlásenie občianskych organizácií.

Už o niečo menej ako štyri mesiace budeme voliť svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Z volieb vzíde Vláda Slovenskej republiky pre nasledujúce štyri roky. Čítame si dnes volebné programy politických strán, prezeráme si stratégie Slovenskej Republiky 2030 a na ňu sa odvolávajúce dokumenty, zvažujeme, diskutujeme, rozmýšľame.

Základným nástrojom demokracie, tak ako ho definuje Ústava SR v prvej hlave, prvom oddiele, v článku č.2. je to, že „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo.“ Teda v prvom rade je to právo voliť a byť volený. Občan a jeho možnosti kandidovať – nechať sa poveriť byť voleným a voliť, je to, čo robí aj našu demokraciu demokraciou.

Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách. Prieskumy verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol ako naloží so svojim hlasom. Selektívne obmedzenie niektorých informácii oproti iným je neprimerane obmedzujúce a stavia občanov na úroveň nesvojprávnych bytostí, ktorým majú stačiť len “nejaké” informácie, ktoré im blahosklonne poskytne štát a tí, ktorí majú moc. Na iné informácie nemajú mať právo.

Preto, dnes, práve dnes, po 30 rokoch od doby, kedy takto selektívne a mocensky štát zasahoval do najzákladnejších práv občanov tohto štátu, je o to neprimeranejšie a nemiestne nedávne schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Poslanci NRSR sa môžu mýliť, môžu mať aj protichodné záujmy, ale nemôžu oberať občanov našej republiky o základné práva.

Obraciame sa preto s prosbou na pani prezidentku, aby vrátila schválenú novelu na opätovné schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň sa obraciame na poslancov strán SMER Sociálna demokracia, Slovenskej národnej strany a poslanca Eleméra Jakaba, aby svoj omyl napravili a moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili.

Signatári vyhlásenia:

Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Ekofórum

Daniel Kaba, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada

Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných systémov Slovenskej republiky

Daniela Konečná, Únia materských centier

Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Richard Medal, Špirála

Mária Machajdíková, Sociofórum

Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Braňo Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

Mária Behanovská, Vidiecky parlament

Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Katarína Batková, Rada mládeže Slovenska

Boris Strečanský, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Centrum pre filantropiu n.o.

Laura Dittel, členka Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Karpatská nadácia

Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Vlado Sendrei, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, KVOZ Láčho drom

Filip Vagáč, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie

Karolína Miková, členka Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, PDCS o.z.

Peter Medveď, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Nadácia Ekopolis

Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti

Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

Slávka Mačáková, ETP Slovensko

Jana Feherpataky-Kuzmová, Inštitút pre aktívne občianstvo

Jana Kadlečíkova, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku

Jan Kurka, Green Foundation

Milan Šagát, VIA IURIS

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA

Za signatárov vyhlásenia: Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu n.o., zajac@changenet.sk, 0918/639 471