Členovia ASFIN využili na verejnoprospešné účely 90% nákladov

Členovia Asociácie firemných nadácií a fondov pokračujú v tradícii transparentného zverejňovania finančných údajov. V roku 2022 vykázali príjmy v hodnote viac ako 14,776 miliónov eur.

56 % príjmov tvorili príjmy z podielu zaplatenej dane, ktoré predstavujú nepriamu finančnú podporu zo strany štátu. 44 % tvorili príjmy s filantropickým základom, teda príjmy z finančných a vecných darov od materskej firmy do nadácie/nadačného fondu, darov od iných subjektov, či darov z verejnej zbierky.

Z celkových nákladov použili nadácie na grantové programy až 90%. Finančne podporili verejnoprospešné projekty a aktivity mimovládnych organizácií aj iných právnických a fyzických osôb.

Detailnú prezentáciu s dátami za členov ASFIN nájdete na tomto linku.

Členovia Asociácie firemných nadácií a fondov zverejnili aj údaje o použití 2% dane. V roku 2021 prijali z asignácie podielu zaplatenej dane spolu 8 513 652 eur .

Nadácie a nadačné fondy poskytli z prijatej asignácie 2112 grantov a príspevkov na realizáciu rôznych verejnoprospešných aktivít na celom území Slovenska.

Najviac financií poskytli minulý rok firemné nadácie a nadačné fondy združené v ASFIN na podporu vzdelávania na oblasť životného prostredia. Na treťom mieste bolo zdravotníctvo, za ním projekty zamerané na sociálnu pomoc a podporu športu. Nasleduje podpora zachovania kultúrnych hodnôt, vedy a výskumu.

Podrobný prehľad o využití 2% z dane nájdete na tomto linku.