Ako sa vlani darilo neziskovým organizáciám pri získavaní 2 % z daní

V tejto analýze sa analytici z www.investujeme.sk pozreli na poberateľov dvoch percent z daní v roku 2018, ktorých bolo dohromady 13 390 a z 2 % z daní im bolo asignovaných vyše 68 miliónov eur.

Bližšie sa zamerali na 50 najväčších poberateľov, medzi ktorých patria firemné nadácie (ktoré založili obvykle veľké spoločnosti), občianske neziskové organizácie (ktoré vznikli „zdola“).

Firemné neziskové organizácie rozlíšili preto, lebo ich dominantným darcom je spravidla samotná spoločnosť, ktorá ich založila, napríklad Nadácia SPP alebo Nadácia Slovenskej sporiteľne. Oproti tomu do občianskych neziskoviek, ktoré vznikli ako občianske iniciatívy, prispievajú predovšetkým fyzické osoby, teda drobní darcovia.

Nasledovné grafy zobrazujú top 10 firemných a občianskych neziskových organizácií podľa príjmu z asignácie 2 % daní v roku 2018 (teda za zdaňovacie obdobie 2017).

Čítajte viac na: https://www.investujeme.sk/kratke-spravy/ako-sa-vlani-darilo-neziskovym-organizaciam-pri-ziskavani-2-z-dani/