Výnosy z asignácie dosahujú predkrízovu úroveň

Podľa údajov z Finančnej správy dosiahli celkové výnosy z asignácie za rok 2015 úroveň 56 miliónov eur, oproti minulému roku daňovníci poslali prijímateľom o takmer 4 milióny eur viac.

Právnické a fyzické osoby v roku 2015 v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať 56 miliónov eur zo svojich daní. Firmy asignovali 34 miliónov, fyzické osoby asignovali 22 miliónov eur. „Suma sa ešte bude mierne zvyšovať, nakoľko ešte nie sú spracované všetky daňové priznania,“ uviedla hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Neziskové organizácie dostávajú peniaze na svoje účty postupne. Je však nevyhnutné, aby mali vysporiadané všetky záväzky s finančnou správou.

Firmy mohli venovať 1,5 % alebo 2 % zo zaplatených daní (2 % v prípade, že rovnakú sumu ako je podiel dane darovali aj zo svojho zisku). Občania, ktorí podávali daňové priznanie typu A alebo typu B mohli darovať 2 % alebo 3 % (3 % v prípade, že za minulý rok odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce).

V roku 2014 získali organizácie tretieho sektora z asignácie daní takmer 52,2 miliónov eur. Rekordný objem výnosu z asignácie sme na Slovensku zaznamenali v roku 2009 – v sume 55,1 miliónov eur.

Najnovšie údaje tiež naznačujú, že analytici Inštitútu finančnej politiky z Ministerstva financií majú svoje prognózy pod kontrolou – ešte v minulom roku odhadovali tohtoročné výnosy na úrovni 56,9 milióna eur.