Výnosy z 2% klesajú

Podľa aktuálnych správ z Finančného riaditeľstva dosiahol celkový výnos z asignácie daní v roku 2013  sumu 39 905 000 eur. Medziročne tak došlo k poklesu výnosov o viac než 4 mil. eur. K celkovému objemu prispeli fyzické osoby sumou 20 222 000 eur, právnické osoby asignovali 19 683 000 eur, čo predstavuje 25% pokles angažovanosti firiem na výnosoch z asignácie.  V roku 2012 totiž firmy  prostredníctvom asignácie venovali  neziskovým organizáciám viac než 26 miliónov eur.

Historicky najvyšší celkový výnos dosiahol mechanizmus  v roku 2009 – 55 miliónov eur. Vtedy prispeli firmy čiastkou viac než 37 mil. eur. Pritom celkový počet neziskových organizácií, ktoré sa môžu uchádzať  o príspevky z asignácie kontinuálne rastie – ich počet v roku 2013 prekročil hranicu  11 000.