Vyhlásenie členov Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

10.10.2023, Bratislava

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ďalej len ASFIN) združuje významné firemné nadačné subjekty. Jej poslaním je vytvárať priestor pre synergie – je platformou pre komunikáciu a výmenu skúseností v tom, ako byť dobrým a transparentným donorom. Ako jej členovia spoločne prispievame k rozvoju firemnej filantropie a ku kultivácii nadačného prostredia na Slovensku.

Naša spoločnosť len v uplynulých troch rokoch čelila mnohým nečakaným krízam – počnúc pandémiou, vojnou na Ukrajine, neskôr vysokou infláciou, situáciám polarizujúcim spoločnosť a ohrozeniu demokracie. V ASFIN sme pripravení byť stabilným partnerom neziskového sektora v čase kríz, aj mimo nich, pretože si uvedomujeme, že pre efektívne riešenia v rôznych oblastiach je potrebná finančná stabilita.  

Reprezentanti občianskej spoločnosti realizujú množstvo verejnoprospešných aktivít, a zároveň dlhodobo vnímajú deficit inštitucionálneho financovania ich organizácií. Ako členovia ASFIN chceme reflektovať potreby mimovládnych neziskových organizácií, verejných inštitúcií, neformálnych skupín aktívnych občanov a jednotlivcov. Zaväzujeme sa preto dobrovoľne podporovať ich inštitucionálny rozvoj.

Existencia daňovej asignácie právnických osôb významným spôsobom ovplyvňuje fungovanie firemných nadácií a nadačných fondov. Berúc do úvahy signifikantnú úlohu občianskej spoločnosti, finančné zdroje prerozdeľujeme efektívne a transparentne, v súlade s pravidlami Dobrého donora. Asignačný mechanizmus dopĺňame vlastnými finančnými prostriedkami a úprimnou snahou reflektovania potrieb občianskej spoločnosti s cieľom posilniť demokratický charakter Slovenska.

Členovia ASFIN:

Nadácia ESET, Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco, Nadácia Televízie Markíza, Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácia Kia Slovakia, Nadačný fond dm drogerie markt pri Nadácii Pontis, Férová Nadácia, ČSOB nadácia, Nadácia Lidl Slovenská republika