(=) vizualizácia dát

Popis:
Aplikácia zobrazuje dáta o tom, ako firemné nadácie prerozdeľujú výnosy z asignácie a prispieva tak k zvýšeniu transparentnosti prostredia firemných nadácií.

Od roku 2012 zhromažďuje údaje o každom jednom projekte, ktorý bol podporený niektorou z viac než 40 firemných nadácií. Tie za sledované obdobie prerozdelili celkovo viac než 30 miliónov eur.
Zdrojom dát je Obchodný vestník.

Screen Shot 2013-05-28 at 0.21.53

Inštrukcia:
Aplikácia dokáže triediť a zobrazovať údaje za jednotlivé roky, ale tiež kumulatívne za sledované obdobie (2012 – 2017).
Časová os na vizualizácii (vľavo hore) zobrazuje roky zápisu do Vestníka (t.j. zápis v roku 2017 → za dar poskytnutý roku 2016; 2016 → 2015 atď.).
Práca s rozhraním spočíva v odklikávaní aktívnych parametrov, prostredníctvom ktorých dokáže užívateľ triediť údaje podľa rokov, účelov, a tiež jednotlivo sledovať všetky dary od jednotlivých firemných nadácií.

Poznámka:
V roku 2016 evidoval Obchodný vestník viac než 3 tisíc darov od firemných nadácií. Tie disponujú prostriedkami z asignácie vo výške 1 % alebo 2 % od právnických osôb (spravidla iba od svojich materských firiem).  42 firemných nadácií prerozdelilo v roku 2016 viac než 8 miliónov euro.

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop, generuje  zrkadlový obraz štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche.

https://asfin.sk/vizualizacia/