Vieme, na čo najčastejšie prispievajú firmy na Slovensku

Nadácia Pontis skúmala investície spolu 47 firiem, ktoré v roku 2015 investovali najvyššie dary resp. asignovali najvyšší podiel peňazí.

Celková suma skúmaných prerozdelených peňazí je takmer 14 mil. €. Podľa odhadu teda zmapovala približne 40 % firemných zdrojov. Do objemu bola zarátaná finančná aj nefinančná podpora. Vo financiách sú zahrnuté priame dary firiem aj asignácia dane. Pod nefinančnou podporou sa myslí hodnota nových alebo odpísaných vecných darov, ako aj náklady na dobrovoľníctvo a pro bono čas zamestnancov v pracovnej dobe.

Prieskum bol realizovaný metódou skúmania výročných správ, CSR reportov resp. osobným dopytovaním.

Firmy najviac podporujú vzdelávanie.

Čítajte viac na: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/vieme-na-co-najcastejsie-prispievaju-firmy-na-slovensku/