TOP prijímatelia asignácie za rok 2021

V roku 2021 sa o takmer 87,2 miliónov eur z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo 17 626 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o takmer 39 % v objeme prostriedkov (53,4 miliónov) a taktiež nárast o vyše 12 % v počte uchádzajúcich sa organizácií (15 483).

Prvých 20 najúspešnejších organizácií (ktoré predstavujú 0,11 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácii) získalo 23,3 % z celkového objemu asignovaných financií (vyše 20 miliónov €).

1Nadácia Pontis3 095 608,57 €
2Nadácia EPH2 365 197,41 €
3Nadácia SPP2 292 431,01 €
4Asociácia pomoci postihnutým – APPA1 734 541,98 €
5Nadácia Slovenskej sporiteľne1 447 647,50 €
6PLAMIENOK n.o.1 176 042,56 €
7Nadácia ADELI1 099 884,99 €
8NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA1 018 086,66 €
9Nadácia Tatra Banky777 994,87 €
10ČSOB nadácia618 481,82 €
11ONAS593 552,62 €
12Nadácia ZSE586 048,57 €
13Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE522 564,75 €
14Nadácia PRO FUTURA500 516,32 €
15Aktívny vozík, občianske združenia440 875,46 €
16POMOCNÍČEK o.z.439 363,61 €
17Nadácia Allianz433 848,44 €
18Nadácia Spoločne pre región429 976,84 €
19DOBRÝ ANJEL, n.o.395 282,07 €
20Nadácia Orange382 653,79 €

Najviac finančných prostriedkov už niekoľko rokov získava Nadácia Pontis. Nie je tomu inak ani v roku 2021, Pontis spravuje viacero firemných nadačných fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Telekom, Nadačný fond Slovenských elektrární, Nadačný fond Generali). Nadácii Pontis prispievajú aj fyzické osoby.

Oproti minulému roku je v TOP 20 šesť nových organizácií:

  • Nadácia SPP (v roku 2020 sa umiestnila na 41. mieste so sumou 116 719,58 €)
  • ONAS, o.z. (v roku 2020 sa umiestnilo na 24. mieste so sumou 240 314,99 €)
  • Nadácia PRO FUTURA (v roku 2020 sa umiestnila na 23. mieste so sumou 244 436,31 €)
  • Aktívny vozík, občianske združenia (v roku 2020 sa umiestnilo na 30. mieste so sumou 191 806,48 €)
  • POMOCNÍČEK o.z. (v roku 2020 sa umiestnilo na 29. mieste so sumou 204 986,01 €)
  • Nadácia Spoločne pre región (v roku 2020 sa umiestnila na 27. mieste so sumou 216 945,67 €)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane. Až 13 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich je 9 firemných nadácií.

Do rebríčka TOP 20 sa oproti minulému roku nedostali: Nadácia Kia Slovakia (v roku 2021 sa umiestnila na 34. mieste), Nadácia VÚB (30. miesto), Nadácia J&T (24. miesto), Nadácia ESET (27. miesto), Nadácia Televízie Markíza (33. miesto) a Nadácia Centra pre filantropiu (25. miesto).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete tu.

V roku 2021 získali organizácie so sídlom v Bratislave 41 % z celkovej sumy asignovaných finančných prostriedkov. Oproti roku 2020 je to nárast o 23 %. Treba však vziať do úvahy fakt, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2020 bola 4 947,20 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie za rok 2021 bola 1 460,73 €. Pre porovnanie, v roku 2020 bola priemerná výška prijatej asignácie 3 372 € a medián bol 900 €.

677 organizácií (3,8 %) získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára. Oproti roku 2020 je to pokles o 0,9 %.

Viac než 100-tisíc eur v roku 2021 získalo týchto 65 organizácií:

1 Nadácia Pontis 3 095 608,57 €
2 Nadácia EPH 2 365 197,41 €
3 Nadácia SPP 2 292 431,01 €
4 Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 734 541,98 €
5 Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 447 647,50 €
6 PLAMIENOK n.o. 1 176 042,56 €
7 Nadácia ADELI 1 099 884,99 €
8 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 018 086,66 €
9 Nadácia Tatra Banky 777 994,87 €
10 ČSOB nadácia 618 481,82 €
11 ONAS 593 552,62 €
12 Nadácia ZSE 586 048,57 €
13 Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 522 564,75 €
14 Nadácia PRO FUTURA 500 516,32 €
15 Aktívny vozík, občianske združenia 440 875,46 €
16 POMOCNÍČEK o.z. 439 363,61 €
17 Nadácia Allianz 433 848,44 €
18 Nadácia Spoločne pre región 429 976,84 €
19 DOBRÝ ANJEL, n.o. 395 282,07 €
20 Nadácia Orange 382 653,79 €
21 Liga proti rakovine SR 374 741,06 €
22 Nadácia VSE Holding 369 351,92 €
23 ČERVENÝ NOS Clowndoctors 369 115,67 €
24 Nadácia J&T 358 181,01 €
25 Nadácia Centra pre filantropiu 357 573,40 €
26 Nadácia Penta 357 020,73 €
27 Nadácia ESET 347 531,95 €
28 Liberta, n.o. 336 260,62 €
29 Občianske združenie  „JA SÁM” 333 163,60 €
30 Nadácia VÚB 319 586,50 €
31 Nadácia Pro charitas 302 257,95 €
32 SANUS, nadácia preventívnej medicíny 292 441,22 €
33 Nadácia Televízie Markíza 291 273,17 €
34 Nadácia Kia Slovakia 265 958,11 €
35 SLOBODA ZVIERAT 261 906,75 €
36 Viera – Láska – Nádej, o. z. 232 592,40 €
37 Férová Nadácia 230 226,17 €
38 Asociácia športu PSA Trnava “ASPSA” 224 962,03 €
39 Nadácia Tesco 219 888,93 €
40 Deťom s rakovinou n.o. 211 120,02 €
41 Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 208 280,51 €
42 “OZ Tuláčik” 201 712,73 €
43 Daruj nádej, občianske združenie 198 120,89 €
44 Občianske združenie DAMI 178 868,90 €
45 Nadácia LEKÁR 177 923,45 €
46 SAMSUNG Galanta, občianske združenie 169 989,86 €
47 Vojenská podporná nadácia 163 704,93 €
48 Nadácia Detské kardiocentrum 152 646,03 €
49 Združenie za práva zvierat 148 104,15 €
50 “Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)” 147 830,12 €
51 Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, v skratke U.V.P. 140 691,32 €
52 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským-Kodály Zoltán Gimnázium, Galanta 139 370,54 €
53 Nadácia POMOC DRUHÉMU 137 484,89 €
54 Nadácia LUX 135 139,45 €
55 Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie 134 622,97 €
56 Possibilitas 116 557,99 €
57 Združenie NAŠA NEMOCNICA 116 041,82 €
58 NADÁCIA AGEL 115 874,16 €
59 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysuce 114 729,71 €
60 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 112 667,33 €
61 Združenie na pomoc detskej onkológie 112 164,66 €
62 Občianske združenie PECKA 106 850,63 €
63 Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/ alebo hydrocefalus 106 192,84 €
64 Nadácia COOP Jednota 104 605,69 €
65 Nadácia Jána Korca 101 372,39 €

Aj v Top 65 prijímateľoch predstavuje právna forma nadácie väčšinu (35) oproti iným právnym formám mimovládnych organizácii, hoci podiel firemných nadácii je menší. Z faktu, že nadácie sú najvýznamnejším prijímateľom 2 % z dane sa dá usudzovať, že prostriedky z 2 % z dane sú ďalej redistribuované v podobe menších príspevkov pre realizáciu verejnoprospešných účelov pre iné právnické a fyzické osoby.

Vypracovala: Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis