TOP prijímatelia asignácie za rok 2020

V roku 2020 sa o takmer 53,4 milióna eur z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo 15 832 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 27 % v objeme prostriedkov (vlani 73 miliónov) a nárast o 2,2 % v počte uchádzajúcich sa organizácií (vlani 15 483).

Prvých 20 najúspešnejších organizácií, ktoré predstavujú 0,12 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácií, získalo viac než 24 % z celkového objemu asignovaných financií (takmer 13 miliónov €).

1.Nadácia Pontis2 174 235,89 €
2.NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA1 286 060,57 €
3.Nadácia Kia Motors Slovakia1 166 729,90 €
4.Nadácia Slovenskej sporiteľne1 039 700,37 €
5.Nadácia ADELI787 260,48 €
6.Nadácia Tatra Banky713 274,52 €
7.PLAMIENOK n.o.654 356,35 €
8.Asociácia pomoci postihnutým – APPA630 808,83 €
9.Nadácia VÚB500 566,22 €
10.Nadácia Allianz471 937,28 €
11.Nadácia EPH439 319,30 €
12.Nadácia Orange434 682,27 €
13.Nadácia ZSE433 181,04 €
14.Nadácia J&T408 609,89 €
15.Nadácia ESET363 273,74 €
16.Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE317 698,51 €
17.ČSOB nadácia296 938,25 €
18.Nadácia Televízie Markíza296 241,92 €
19.DOBRÝ ANJEL, n.o.265 211,66 €
20.Nadácia Centra pre filantropiu264 528,15 €

Najviac finančných prostriedkov už niekoľko rokov získava Nadácia Pontis. Nie je tomu inak ani v roku 2020. Pontis spravuje viacero firemných nadačných fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Generali, Nadačný fond dm drogerie markt, Nadačný fond Mercedes-Benz Financial). Nadácii Pontis prispievajú aj fyzické osoby.

Oproti minulému roku je v TOP 20 šesť nových organizácií:

  • Nadácia Kia Motors Slovakia (v roku 2019 neprijímala asignáciu, aktivity boli realizované v rámci Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis)
  • Nadácia ZSE (v roku 2019 sa umiestnila na 29. mieste so sumou 299 990,38 €)
  • Nadácia ESET (v roku 2019 sa umiestnila na 22. mieste so sumou 353 680,00 €)
  • Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE (v roku 2019 sa umiestnilo na 26. mieste so sumou 326 697,44 €)
  • Nadácia Televízie Markíza (v roku 2019 sa umiestnila na 40. mieste so sumou 182 155,69 €)
  • Nadácia Centra pre filantropiu (v roku 2019 sa umiestnila na 24. mieste so sumou 336 271,39 €)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane. Až 16 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich je 13 firemných nadácií.

Do rebríčka TOP 20 sa oproti minulému roku nedostali: Nadácia SPP (v roku 2020 sa umiestnila na 41. mieste), Nadácia U.S. Steel Košice (878. miesto), Nadácia Tesco (31. miesto), Nadácia MONDI SCP (28. miesto), Pomocníček o.z. (29. miesto) a Nadácia PRO FUTURA (23. miesto).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete nájdete tu.

V roku 2020 získali organizácie so sídlom v Bratislave iba 18 % z celkovej sumy asignovaných finančných prostriedkov. Oproti roku 2019 je to pokles o 24 %. Treba však vziať do úvahy fakt, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2020 bola 3 372 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie, za rok 2020 bola 900 €. Pre porovnanie v roku 2019 bola priemerná výška prijatej asignácie 4 720 € a medián bol 1 465 €.

749 organizácií (4,7 %) získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára. Oproti roku 2019 je to nárast o 2,6 %.

Viac než 100-tisíc eur v roku 2020 získalo týchto 47 organizácií:

1.Nadácia Pontis2 174 235,89 €
2.NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA1 286 060,57 €
3.Nadácia Kia Motors Slovakia1 166 729,90 €
4.Nadácia Slovenskej sporiteľne1 039 700,37 €
5.Nadácia ADELI787 260,48 €
6.Nadácia Tatra Banky713 274,52 €
7.PLAMIENOK n.o.654 356,35 €
8.Asociácia pomoci postihnutým – APPA630 808,83 €
9.Nadácia VÚB500 566,22 €
10.Nadácia Allianz471 937,28 €
11.Nadácia EPH439 319,30 €
12.Nadácia Orange434 682,27 €
13.Nadácia ZSE433 181,04 €
14.Nadácia J&T408 609,89 €
15.Nadácia ESET363 273,74 €
16.Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE317 698,51 €
17.ČSOB nadácia296 938,25 €
18.Nadácia Televízie Markíza296 241,92 €
19.DOBRÝ ANJEL, n.o.265 211,66 €
20.Nadácia Centra pre filantropiu264 528,15 €
21.Občianske združenie  „JA SÁM”262 182,56 €
22.ČERVENÝ NOS Clowndoctors261 861,30 €
23.Nadácia PRO FUTURA244 436,31 €
24.ONAS240 314,99 €
25.Férová Nadácia239 398,28 €
26.Liga proti rakovine SR232 348,65 €
27.Nadácia Spoločne pre región216 945,67 €
28.Nadácia MONDI SCP213 214,14 €
29.POMOCNÍČEK o.z.204 986,01 €
30.Aktívny vozík, občianske združenia191 806,48 €
31.Nadácia Tesco180 963,66 €
32.SLOBODA ZVIERAT169 987,06 €
33.SANUS, nadácia preventívnej medicíny164 667,15 €
34.Nadácia Penta163 731,31 €
35.Nadácia Pro charitas145 867,50 €
36.Nadácia Jána Korca143 098,84 €
37.SAMSUNG Galanta, občianske združenie134 681,97 €
38.“Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)”134 418,12 €
39.Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar127 690,10 €
40.Nadácia LEKÁR121 665,93 €
41.Nadácia SPP116 719,58 €
42.Asociácia športu PSA Trnava “ASPSA”115 722,74 €
43.Liberta, n.o.112 525,01 €
44.Nadácia pre deti Slovenska112 382,01 €
45.Deťom s rakovinou n.o.102 991,00 €
46.Viera – Láska – Nádej, o. z.101 947,53 €
47.Združenie na pomoc detskej onkológie100 119,97 €

Aj v Top 47 prijímateľoch predstavuje právna forma nadácie väčšinu (29) oproti iným právnym formám mimovládnych organizácii, hoci podiel firemných nadácii je menší. Z faktu, že nadácie sú najvýznamnejším prijímateľom 2% z dane sa dá usudzovať, že prostriedky z 2% z dane sú ďalej redistribuované v podobe menších príspevkov pre realizáciu verejnoprospešných účelov pre iné právnické a fyzické osoby.

Vypracovala: Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis