TOP prijímatelia asignácie za rok 2019

V roku 2019 sa o 73 miliónov euro z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo  15 483 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o 6,9 % v objeme prostriedkov a 3,8 % v počet uchádzajúcich sa organizácií.

Prvých 20 najúspešnejších organizácií (ktoré predstavujú 0,13 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácii) získalo viac než 24 % z celkového objemu asignovaných financií (17,5 milióna €).

TOP 20 príjemcov asignácie (v €) : 2019

1 Nadácia Pontis 2 661 938,90 €
2 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 597 497,24 €
3 Nadácia EPH  1 300 497,45 €
4 Nadácia ADELI 1 205 344,09 €
5 Nadácia SPP 1 143 912,27 €
6 Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 045 574,68 €
7 Nadácia VÚB 1 039 911,51 €
8 Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 007 046,07 €
9 PLAMIENOK n.o. 872 023,19 €
10 Nadácia U.S.Steel Košice 865 595,02 €
11 Nadácia Tatra Banky 748 313,20 €
12 Nadácia Orange 662 983,54 €
13 Nadácia Allianz 496 036,60 €
14 Nadácia J&T 452 399,17 €
15 Nadácia Tesco 427 918,87 €
16 Nadácia MONDI SCP 416 821,65 €
17 POMOCNÍČEK o.z. 416 102,55 €
18 ČSOB nadácia 410 798,95 €
19 Nadácia PRO FUTURA 374 134,09 €
20 DOBRÝ ANJEL, n.o. 363 606,11 €

Najviac finančných prostriedkov už niekoľko rokov získava Nadácia Pontis. Nie je v tomu inak ani tento rok 2019, Pontis spravuje viacero firemných nadačných fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Mercedes Benz Financial, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Johnson Controls ). Nadácii Pontis tiež prispievajú aj fyzické osoby.

Oproti minulému roku sú v TOP 20 štyri nové organizácie:

  • Nadácia Allianz (v roku 2018 neprijímala asignáciu)
  • Nadácia J&T (v roku 2018 sa umiestnila na 23 mieste so sumou 355 tisíc eur.)
  • Nadácia Tesco (nadácia v roku 2018 realizovala svoje aktivity pod Nadačným fondom Tesco pri Nadácii Pontis)
  • Nadácia PRO FUTURA (v roku 2018 sa umiestnila na 25 mieste so sumou 311 tisíc eur.)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane.  16 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich 13 sú firemné nadácie.

Do rebríčka TOP 20 sa oproti minulému roku nedostali: Nadácia Kia Motors Slovakia (v roku 2019 boli aktivity realizované v rámci Nadačného fondu Kia Motors Slovakia pri Nadácii Pontis), Nadácia Centra pre filantropiu (v roku 2019 sa umiestnila na 24 mieste), Nadácia ZSE (v roku 2019 sa umiestnila na 29 mieste) a Nadácia Penta (v roku 2019 sa umiestnila na 31 mieste).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete tu.

 —

42% z celkovej sumy, zo všetkých asignovaných finančných prostriedkov, získali organizácie so sídlom v Bratislave. Pri vyhodnocovaní tohto faktu treba vziať do úvahy, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2019 bola 4 720 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie za rok 2019 bola 1465 €.

Len 323 (2,1%) organizácií získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára.

Viac než 100 tisíc euro v roku 2019 získalo týchto 56 organizácií:

1 Nadácia Pontis 2 661 938,90 €
2 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 597 497,24 €
3 Nadácia EPH 1 300 497,45 €
4 Nadácia ADELI 1 205 344,09 €
5 Nadácia SPP 1 143 912,27 €
6 Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 045 574,68 €
7 Nadácia VÚB 1 039 911,51 €
8 Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 007 046,07 €
9 PLAMIENOK n.o. 872 023,19 €
10 Nadácia U.S.Steel Košice 865 595,02 €
11 Nadácia Tatra Banky 748 313,20 €
12 Nadácia Orange 662 983,54 €
13 Nadácia Allianz 496 036,60 €
14 Nadácia J&T 452 399,17 €
15 Nadácia Tesco 427 918,87 €
16 Nadácia MONDI SCP 416 821,65 €
17 POMOCNÍČEK o.z. 416 102,55 €
18 ČSOB nadácia 410 798,95 €
19 Nadácia PRO FUTURA 374 134,09 €
20 DOBRÝ ANJEL, n.o. 363 606,11 €
21 ONAS 355 168,76 €
22 Nadácia ESET 353 680,00 €
23 Liga proti rakovine SR 342 961,60 €
24 Nadácia Centra pre filantropiu 336 271,39 €
25 Nadácia Spoločne pre región 335 494,45 €
26 Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 326 697,44 €
27 Aktívny vozík, občianske združenia 317 532,16 €
28 ČERVENÝ NOS Clowndoctors 317 475,50 €
29 Nadácia ZSE 299 990,38 €
30 Občianske združenie  „JA SÁM” 288 186,40 €
31 Nadácia Penta 275 213,98 €
32 Detské centrum MEDVEDÍK 243 599,22 €
33 Férová Nadácia 239 458,12 €
34 SANUS, nadácia preventívnej medicíny 233 944,58 €
35 Liberta, n.o. 233 697,55 €
36 SAMSUNG Galanta, občianske združenie 223 691,80 €
37 Nadácia Pro charitas 211 954,90 €
38 SLOBODA ZVIERAT 210 995,12 €
39 Stredoeurópska nadácia 185 167,94 €
40 Nadácia Televízie Markíza 182 155,69 €
41 Daruj nádej, občianske združenie 177 691,48 €
42 Nadácia pre deti Slovenska 170 858,23 €
43 Nadácia LEKÁR 164 611,43 €
44 “Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)” 146 133,95 €
45 Nadácia Detské kardiocentrum 143 864,50 €
46 Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 143 736,59 €
47 Asociácia športu PSA Trnava “ASPSA” 142 977,51 €
48 Nadácia Jána Korca 141 765,98 €
49 Združenie na pomoc detskej onkológie 141 571,15 €
50 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 140 514,03 €
51 Občianske združenie DAMI 125 506,53 €
52 Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 120 748,87 €
53 Deťom s rakovinou n.o. 117 288,58 €
54 Nadácia POMOC DRUHÉMU 110 291,41 €
55 Občianske združenie PECKA 107 687,95 €
56 Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, v skratke U.V.P. 103 775,04 €

Aj v Top 56 prijímateľoch predstavuje právna forma nadácie väčšinu (33) oproti iným právnym formám mimovládnych organizácii, hoci podiel firemných nadácii je menší. Fakt, že nadácie sú najvýznamnejším prijímateľom 2% z dane sa dá usudzovať, že prostriedky z 2% z dane sú ďalej redistribuované v podobe menších príspevkov pre realizáciu verejnoprospešných účelov pre iné právnické a fyzické osoby.

Vypracovala: Zuzana Thullnerová z Centra pre filantropiu n.o.