TOP prijímatelia asignácie za rok 2018

V roku 2018 sa o 68,3 miliónov eur z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo 14 915 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2017 to predstavuje nárast o 7,7 % v objeme prostriedkov a 6,6 % v počet uchádzajúcich sa organizácií.

Najviac prostriedkov už niekoľko rokov získava Nadácia Pontis. Pontis spravuje viacero firemných nadačných fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Mercedes Benz Financial, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Johnson Controls). Nadácii Pontis tiež prispievajú aj fyzické osoby.

Prvých 20 najúspešnejších organizácií (ktoré predstavujú 0,13 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácii) získalo viac než 27 % z celkového objemu asignovaných financií (18,5 milióna €).

TOP 20 príjemcov asignácie (v €) : 2018

1. Nadácia Pontis 2 496 845,89 €

2. Nadácia EPH 1 725 190,69 €

3. Nadácia SPP 1 492 300,68 €

4. Nadácia Kia Motors Slovakia 1 423 798,06 €

5. Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 195 844,09 €

6. Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 107 084,02 €

7. Nadácia U. S. Steel Košice 907 035,72 €

8. Nadácia ADELI 891 656,34 €

9. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 865 014,70 €

10. PLAMIENOK n.o. 828 995,79 €

11. Nadácia VÚB 780 663,99 €

12. ČSOB nadácia 761 922,48 €

13. Nadácia Tatra Banky 663 075,02 €

14. POMOCNÍČEK o.z. 614 937,28 €

15. Nadácia Centra pre filantropiu 580 376,90 €

16. Nadácia Orange 489 053,57 €

17. Nadácia ZSE 463 040,08 €

18. DOBRÝ ANJEL, n.o. 449 861,90 €

19. Nadácia Penta 431 212,88 €

20. Nadácia MONDI SCP 380 192,56 €

Oproti minulému roku sú v TOP 20 tri nové organizácie: ČSOB nadácia (v roku 2017 sa umiestnila na 45. mieste so sumou 141 tisíc eur.), Nadácia Centra pre filantropiu (v roku 2017 sa umiestnila na 56. mieste so sumou 99 tisíc eur.) a Nadácia ZSE (v roku 2017 sa umiestnila na 24. mieste so sumou 288 tisíc eur.)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane. 16 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich 13 sú firemné nadácie.

Do rebríčka TOP 20 sa oproti minulému roku nedostali Nadácia J&T (v roku 2018 sa umiestnila na 22. mieste), Nadácia ESET (umiestnila sa na 23. mieste), Nadácia Spoločne pre región (umiestnila sa na 24. mieste).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete na webe www.rozhodni.sk

42 % z celkovej sumy, zo všetkých asignovaných finančných prostriedkov, získali organizácie so sídlom v Bratislave. Pri vyhodnocovaní tohto faktu treba vziať do úvahy, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2018 bola 4 582 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie za rok 2018 bola 1360 €.

Len 388 (2,6 %) organizácií získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára.

Viac než 100 tisíc euro v roku 2018 získalo týchto 54 organizácií:

1. Nadácia Pontis 2 496 845,89 €

2. Nadácia EPH 1 725 190,69 €

3. Nadácia SPP 1 492 300,68 €

4. Nadácia Kia Motors Slovakia 1 423 798,06 €

5. Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 195 844,09 €

6. Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 107 084,02 €

7. Nadácia U. S. Steel Košice 907 035,72 €

8. Nadácia ADELI 891 656,34 €

9. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 865 014,70 €

10. PLAMIENOK n.o. 828 995,79 €

11. Nadácia VÚB 780 663,99 €

12. ČSOB nadácia 761 922,48 €

13. Nadácia Tatra Banky 663 075,02 €

14. POMOCNÍČEK o.z. 614 937,28 €

15. Nadácia Centra pre filantropiu 580 376,90 €

16. Nadácia Orange 489 053,57 €

17. Nadácia ZSE 463 040,08 €

18. DOBRÝ ANJEL, n.o. 449 861,90 €

19. Nadácia Penta 431 212,88 €

20. Nadácia MONDI SCP 380 192,56 €

21. Nadácia Allianz 367 022,50 €

22. Nadácia ESET 362 746,08 €

23. Nadácia J&T 354 585,84 €

24. Nadácia Spoločne pre región 336 607,54 €

25. Nadácia PRO FUTURA 311 324,32 €

26. ONAS 309 079,57 €

27. Liga proti rakovine SR 299 474,01 €

28. ČERVENÝ NOS Clowndoctors 283 541,47 €

29. Aktívny vozík, občianske združenia 249 345,90 €

30. Liberta, n.o. 248 712,49 €

31. Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 247 655,37 €

32. Férová Nadácia 245 662,58 €

33. SANUS, nadácia preventívnej medicíny 245 527,57 €

34. Stredoeurópska nadácia 224 001,74 €

35. Občianske združenie SPECTRA 207 472,23 €

36. Občianske združenie „JA SÁM” 188 321,70 €

37. SLOBODA ZVIERAT 188 066,10 €

38. Detské centrum MEDVEDÍK 177 830,17 €

39. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 174 979,36 €

40. Nadácia Pro charitas 165 035,97 €

41. Nadácia Jána Korca 151 011,53 €

42. Nadácia LEKÁR 146 219,13 €

43. Združenie na pomoc detskej onkológie 141 995,45 €

44. Nadácia Detské kardiocentrum 140 902,17 €

45. Asociácia športu PSA Trnava “ASPSA” 138 055,06 €

46. Daruj nádej, občianske združenie 136 310,42 €

47. Združenie klubov – Apollo 136 014,81 €

48. Nadácia pre deti Slovenska 126 341,23 €

49. Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 116 528,60 €

50. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 114 542,60 €

51. Občianske združenie DAMI 112 681,09 €

52. Hutnícke združenie Dolný Kubín 111 034,14 €

53. Karpatská nadácia 108 758,47 €

54. Občianske združenie PECKA 100 396,01 €

Aj v Top 54 prijímateľoch predstavuje právna forma nadácie väčšinu (31) oproti iným právnym formám mimovládnych organizácii, hoci podiel firemných nadácii je menší. Nadácie sú najvýznamnejším prijímateľom 2 % z dane aj preto, že prostriedky z 2 % z dane sú ďalej redistribuované v podobe menších príspevkov pre realizáciu verejnoprospešných účelov pre iné právnické a fyzické osoby.

Vypracovala: Zuzana Thullnerová z Centra pre filantropiu n.o.