TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

O viac než 52 miliónový balík z asignácie daní fyzických a právnických osôb sa v roku 2014 uchádzalo 11 804 organizácií. Prvé miesto z minulého roku potvrdila Nadácia Pontis, získala viac než 3,3 miliónov €.

Pontisu sa z minuloročnej úrovne 2,6 milióna podarilo navýšiť príjmy z asignácie o viac než 20 %.

1 % najúspešnejších organizácií získalo viac než 40 % z celkového objemu za minulý rok, pričom TOP 20 (0,15 % z celkového počtu organizácií) získalo takmer 30 % (14,2 milióna €).

Na najvyšších priečkach rebríčka najväčších príjemcov asignácie aj najsilnejších firemných nadácií sa v roku 2014 prejavili zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločnosti SPP. Nadácia SPP klesla na tretie miesto s 1,1 miliónom euro a najväčšou firemnou nadáciou sa stala Nadácia J&T, do ktorej okrem materskej skupiny asignovala prostriedky tiež spoločnosť EPH prostredníctvom svojho nadačného fondu. Z minuloročnej úrovne 158 tisíc sa tak Nadácia J&T posunula na druhé miesto s viac než 1,6 miliónom €.

Funfact: V rebríčku sa hneď vedľa seba ocitla Nadácia ESET (335 tisíc €, 15. miesto) a nadácia PENTA (311 tisíc €, 16. miesto).

Čítajte viac: Výnosy z asignácie stúpli; TOP príjemcovia za roky 2013 a 2012.

48 % z celkovej sumy získali organizácie so sídlom v Bratislave. Pri vyhodnocovaní tohto faktu treba vziať do úvahy, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2014 bola 4 422 €.

Minuloročný skokan roka občianske združenie Hlavina z Radošiny (viac než 180 tisíc v roku 2013) získalo v minulom roku už iba 1 073 €,  na spodnej hranici sa tak zaradilo do skupiny 6 936 organizácií, ktoré z asignácie získali sumu vyššiu než 1 000 €. Pozíciu skokanov roka zaujalo združenie Pomocníček zo Serede.

Funfact: Len 145 (1 %) organizácií získalo menej než 50 €, čo je každoročná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára.

Viac než 100 tisíc euro v roku 2014 získalo týchto 46 organizácií:

<