Premiér pozitívne zareagoval na výzvy mimovládok, ktoré volajú po reštarte vzťahov vlády a občianskeho sektora

Bratislava, 18. január 2022  Komora mimovládnych neziskových organizácií, ktorá zastrešuje najväčšie platformy slovenských občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií a reprezentuje sektor aktívnych občanov v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV pre MNO), adresovala začiatkom tohto týždňa premiérovi výzvu na rokovanie, prihlásenie sa k záväzkom PVV a spoločné deklarovanie záujmu spolupracovať a ďalej podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v SR. 

K téme uskutočnilo mimoriadne rokovanie Rady vlády pre MNO. V stanovisku, ktoré Úrad vlády SR doručil predstaviteľom Komory MNO, predseda vlády ocenil prácu sektora, za vládu vyjadril záujem o dialóg a zdôraznil, že MVO sa v SR môžu cítiť bezpečne.

„Neviem si predstaviť fungovanie demokratickej spoločnosti bez existencie mimovládnych organizácií. Mimovládne organizácie stáli pri zrode a podpore demokracie na Slovensku, súčasne sú dôležitými aktérmi v celej škále sociálnych i environmentálnych politík – od integrácie segregovaných rómskych komunít cez starostlivosť o duševné zdravie až po ochranu prírody a nastoľujú v spoločnosti dôležité témy, akými sú napríklad ochrana ľudských práv alebo životného prostredia. Moja vláda i ja osobne vítame dialóg s MVO. Chcem zdôrazniť, že MVO sa na Slovensku môžu cítiť v bezpečí,“ konštatoval v reakcii na výzvu Komory mimovládnych neziskových organizácií premiér Eduard Heger.

Podľa predstaviteľov Komory MNO je pozitívna reakcia premiéra Hegera dobrým signálom záujmu o dianie v občianskom sektore a riešenie nahromadených problémov. Mimovládne organizácie v tejto súvislosti deklarujú záujem o partnerskú komunikáciu a konštruktívne riešenie problémov.

„Už dlhšiu dobu sledujeme pokusy o stigmatizáciu občianskej spoločnosti. Po verbálnych útokoch extrémistov a populistov sme koncom minulého roku zaznamenali aj neprijateľné protisektorové vystúpenia niektorých poslancov strán vládnej koalície. Keďže ide o kroky v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktoré odkazuje na záujem rozvíjať a podporovať občiansku spoločnosť, rozhodli sa mimovládne organizácie vyzvať vládu, aby vstúpila do aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal smerovať k reštartu vzťahov medzi štátom a občianskym sektorom, v potvrdení záväzkov PVV, ako aj v ďalších konkrétnych krokoch, ktoré by podporili partnerskú spoluprácu a záujem štátu na podpore občianskej spoločnosti ako jedného z pilierov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Sme veľmi radi, že pán premiér Heger našu podanú ruku prijal a vstupujeme do dialógu, ako situáciu zlepšiť a hľadať riešenia prínosné tak pre štát, mimovládny sektor, ako aj celú našu spoločnosť. Sme tiež veľmi radi, že na mimoriadnom zasadnutí rady Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie bolo prijaté spoločné uznesenie, ktoré podporuje zmysel vyhlásenia Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie zo dňa 5. 11. 2021. Rada vlády SR pre MNO rozumie znepokojeniu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a odmieta obviňovania a konšpirácie o mimovládnych neziskových organizáciách, ktoré zazneli vo verejnom priestore,” konštatoval predseda Komory MNO Marcel Zajac.