Otvorený list firmám: Ako pomáhať dvakrát viac?

Je obdobie podávania daňových priznaní a Vy máte opäť možnosť venovať 2 % z daní na nejakú dobrú vec.

Od 1. 1. 2016 platia pre asignáciu firiem nové pravidlá a týmto otvoreným listom vás o nich chceme informovať.

Najdôležitejším princípom je spojenie daňovej asignácie s darmi, ktoré ako firma venujete z vlastného zisku.

Ak ste v minulom roku podporili nejakú dobrú vec finančnými darmi vo výške aspoň 0,5 % vašej daňovej povinnosti a máte o tom doklad vo forme darovacích zmlúv, môžete túto skutočnosť jednoducho deklarovať v daňovom priznaní. Vďaka tomu Vám štát umožní asignovať až 2 % z vašich daní. Výhodou je, že darovacie zmluvy nemusíte prikladať ako prílohy k daňovému priznaniu, túto skutočnosť stačí potvrdiť vypísaním sumy darov do príslušnej kolónky.

Ak ste žiadne dary nedali, alebo k nim nemáte evidenciu vo forme darovacích zmlúv, alebo, ak ich aj máte, ste tieto dary zabudli uplatniť pri podávaní daňového priznania, budete môcť asignovať iba polovicu – to znamená len 1 %.

Nie je jedno, koľko dobra môže vaša firma spraviť. Ak dorovnáte dve percentá z daní vlastným darom, tak v skutočnosti pomôžete dva a pol krát viac! Pre neziskový sektor na Slovensku tvorí asignácia dane veľmi užitočný zdroj príjmov. Ročne je to od firiem okolo 30 miliónov eur, ktoré slúžia tisícom  dobrých vecí – pomáhajú deťom, seniorom, chorým s rakovinou, zlepšujú naše školstvo, podporujú šport, pomáhajú pri oprave kultúrnych pamiatok.

Nový systém asignácie vám zároveň umožňuje dať o sebe vedieť. Doteraz neziskové organizácie dostávali peniaze, a ani nevedeli od koho. Po novom môžete svoju asignáciu „de-anonymizovať“. Jednoducho zaznačíte túto možnosť v daňovom priznaní. Dajte o sebe vedieť adresátom vašej asignácie!

O vašu priazeň sa v roku 2016 uchádza viac než 13 tisíc neziskových organizácií, ich zoznam môžete nájsť na www.rozhodni.sk.

Možno sa rozhodujete skôr ako lokálpatriot a podporujete nejakú organizáciu vo svojom okolí. Alebo si možno vyberiete niektorú zo zavedených a dôveryhodných celoslovenských organizácií. Na to, aby ste im teraz pomáhali dvakrát viac, netreba veľa. Venujte im z vlastných zdrojov dar v potrebnej výške minimálne 0,5 % Vašej daňovej povinnosti a nezabudnite tento údaj vykázať aj v daňovom priznaní za rok 2015.

A ďalšia dobrá správa je, že takýto dar môžete venovať až do lehoty daňového priznania. Ešte stále môžete pomôcť dvakrát viac.

Andrea Cocherová                                                                     Fedor Blaščák

predsedníčka Asociácie firemných nadácií                            tajomník Asociácie